Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия1 Декември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Конференция за бъдещето на Европа: проява в Брюксел за предоставяне на обратна връзка

Европейският парламент, Съветът и Комисията организират на 2 декември проява за предоставяне на обратна връзка като последващо действие във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа.

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, in the closing ceremony of the conference on the future of Europe

Проявата ще даде възможност на трите институции да обяснят какви последващи действия предприемат във връзка с предложенията, направени в резултат на Конференцията, и да обменят мнения с гражданите, които взеха участие в европейските граждански панели, както и с представители на националните граждански панели и прояви.

От приключването на Конференцията трите институции работят за изпълнението на поетия ангажимент да предприемат действия по предложенията от Конференцията. Те започнаха процеса на изпълнение и последващи действия в съответствие със съответните си области на компетентност съгласно Договорите на ЕС. Четиридесет и деветте предложения от Конференцията включват над 300 мерки за постигането им и обхващат девет теми въз основа на препоръките на европейските и националните граждански панели, както и на приноса от националните прояви, многоезичната цифрова платформа и дискусиите в рамките на девет тематични работни групи и на пленарното заседание.

Последващи действия на Комисията

Утре Комисията ще предостави обратна връзка в съответствие със съобщението си „Претворяване на визията в конкретни действия“, публикувано през юни 2022 г. — един месец след края на конференцията.

Тя по-специално ще обясни как предоставя четири различни вида отговори на предложенията, направени в резултат на Конференцията, чрез:

  • съществуващи инициативи, които засягат предложенията (напр. Европейския закон за климата, пакета от мерки за кръговата икономика, стратегията на ЕС в областта на световното здравеопазване, новата европейска стратегия за по-добър интернет за децата или плана за действие за младежта във външната дейност на ЕС);
  • инициативи, които вече са предложени от Комисията и които Европейският парламент и Съветът са призовани да приемат (напр. Новия пакт за миграцията и Законодателния акт за свободата на медиите);
  • планирани действия, които ще доведат до реализиране на идеите, предложени пряко от Конференцията (напр. преразглеждане на законодателството в областта на хуманното отношение към животните);
  • нови инициативи, вдъхновени от предложенията на Конференцията, които попадат в сферата на компетентност на Комисията (напр. бъдеща инициатива за психичното здраве).

Работната програма на Комисията за 2023 г. се ръководи от визията, изложена в заключенията на Конференцията. На 14 септември 2022 г. в речта си за състоянието на Съюза председателят Фон дер Лайен обяви, че практиките на гражданско участие ще бъдат включени в нашия инструментариум за създаване на политики чрез европейски граждански панели, които участват в определени ключови области на политиката. Например в рамките на новото поколение граждански панели ще бъдат обсъдени предстоящите през следващата година инициативи, свързани с разхищението на храна, мобилността с учебна цел и виртуалния свят.

Комисията също така разработва нов интерактивен онлайн инструмент за участие на гражданите. Този инструмент ще обедини в един портал от типа „обслужване на едно гише“ всички канали, които са на разположение на гражданите, за да допринасят за изготвянето на политиките: обществените консултацииЕвропейската гражданска инициатива и ново многоезично интерактивно пространство, вдъхновено от онлайн пространството за обсъждане по време на Конференцията. 

За повече информация:

Съобщение за медиите

Съобщение относно Конференцията за бъдещето на Европа

Приложение

Окончателен доклад

Реч на председателя Фон дер Лайен на церемонията по закриването на Конференцията [9 май 2022 г.]

Информационен документ за Конференцията

Работна програма на Комисията за 2023 г.

Данни

Дата на публикуване
1 Декември 2022 г.
Автор
Представителство в България