Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия22 Hоември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Координация на икономическите политики: ЕК определя насоки за справяне с енергийната криза и за повишаване на екологосъобразността и цифровизацията на Европа

Европейски семестър 2023

Европейската комисия постави началото на цикъла на европейския семестър за 2023 г. за координация на икономическите политики. Пакетът се основава на икономическата прогноза от есента на 2022 г., която показа, че след силна първа половина на годината икономиката на ЕС е навлязла в много по-трудна фаза. Бързите и добре координирани политически действия по време на пандемията от COVID-19 дават резултат, но последиците от руското нашествие в Украйна изправят ЕС пред многобройни и сложни предизвикателства. Рекордно високите цени на енергията, високите темпове на инфлацията, недостигът на доставки, повишените равнища на дълга и нарастващите разходи по заеми оказват влияние върху стопанската активност и подкопават покупателната способност на домакинствата.

Тези предизвикателства изискват координирани действия за осигуряване на адекватни и достъпни енергийни доставки, запазване на икономическата и финансовата стабилност и защита на уязвимите домакинства и дружества, като същевременно се запази устойчивостта на публичните финанси. Същевременно са необходими бързи действия за стимулиране на потенциалния растеж и създаване на качествени работни места и за осъществяване на екологичния и цифровия преход. 

Координацията на икономическите политики чрез европейския семестър ще помогне на държавите членки да постигнат тези цели чрез определяне на приоритети и предоставяне на ясни и добре координирани насоки на политиката за следващата година.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Въпроси и отговори относно европейския семестър за 2023 г.: Есенен пакет

Есенен пакет на европейския семестър — документи

Европейски семестър

Икономическа прогноза от есента на 2022 г.

Планът REPowerEU

NextGenerationEU

Данни

Дата на публикуване
22 Hоември 2022 г.
Автор
Представителство в България