Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия10 Oктомври 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

„Културата движи Европа“: най-голямата схема на ЕС за мобилност в подкрепа на творците в Европа

Европейската комисия даде начало на Културата движи Европа — своята нова постоянна схема за мобилност на творци и културни дейци, и обяви първа покана за индивидуална мобилност.

Културата движи Европа

С общ бюджет в размер на 21 милиона евро по програмата „Творческа Европа“ за тригодишен период (2022—2025 г.) „Културата движи Европа“ се превръща в най-голямата европейска схема за мобилност на творци и културни дейци, насочена към всички държави по „Творческа Европа“ и всички сектори, обхванати от направление „Култура“ на програмата.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: „Мобилността в областта на културата е двигател на творчеството. Стимулирането на мобилността и взаимният обмен на опит позволяват на творците да достигнат до нова публика отвъд границите на държавите, търсейки вдъхновение от общата ни европейска култура. Ето защо с новата ми инициатива „Културата движи Европа“ с рекорден бюджет от 21 милиона евро подкрепяме мобилността на хората на изкуството и културата. Тя ще им позволи да участват в резиденции с цел професионално развитие, да създават международни продукции и представят проектите си пред нови публики “.

„Културата движи Европа“ ще се осъществява от Гьоте-институт от името на Комисията и включва две действия: действие за индивидуална мобилност и действие за творчески престои. Чрез безвъзмездни средства за мобилност ще се предостави възможност на около 7000 творци и културни дейци да отидат в чужбина, в ЕС и извън него, с цел професионално развитие или международно сътрудничество, да участват в творчески престои или да приемат творци и културни дейци. Действието за творчески престои ще започне в началото на 2023 г.

Новата инициатива надгражда опита на успешния пилотен проект ‘i-Portunus’. За периода 2019-2021г. 900 творци и професионалисти в областта на културата са успели да пътуват в чужбина и се присъединят към нови творчески общности. „Важното е, че над половината от участниците съобщават за получено предложение за работа, в резултат на участието си в мобилност, а 97% - за придобити нови умения и опит. С новата инициатива ще подкрепим десетократно повече проекти – 7000 за три години (2022-2025г.), от които 1000 творчески резиденции“, отбеляза Мария Габриел.

Комисар Габриел обърна внимание на опростените административни процедури. Кандидатурите ще се оценяват ежемесечно. Прилагат се фиксирани ставки, както за пътуването, така и за престоя. Предвиждат се допълнителни стимули за ползване на екологосъобразен транспорт, покриване разходите на творци със специални нужди, разходите за визи и семейни добавки за хора с дете на възраст под 10 години. 

Инициативата може да бъде трамплин за кариерата на младите творци. Пътуването е ценен опит, който помага на младите хора да развият нови умения, а партньорствата и съвместните творчески продукции ще стимулират професионалното им развитие на международно равнище. Убедена съм, че „Културата движи Европа“ има потенциала да стане европейска история на успеха“, коментира още Мария Габриел.

Първата покана за индивидуална мобилност е насочена към творците и културните дейци, работещи в следните сектори: архитектура, културно наследство, дизайн, моден дизайн, литературен превод, музика, визуални изкуства и сценични изкуства. Кандидатите трябва да са от държави, участващи в програмата „Творческа Европа“, и да планират да отидат в друга държава по „Творческа Европа“ за период от 7 до 60 дни за отделни творци и от 7 до 21 дни за групи от хора (от 2 до 5 души).

За повече информация:

 „Културата движи Европа“ — мобилност за творци и културни дейци

Данни

Дата на публикуване
10 Oктомври 2022 г.
Автор
Представителство в България