Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия11 Септември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Лятна икономическа прогноза на ЕК за 2023 г.: Забавяне на растежа, намаляваща инфлация и стабилен пазар на труда

Икономическа прогноза
Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката
© European Commission, 2023

Комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони представи на пресконференция лятната икономическа прогноза на ЕК за 2023 г.

Икономиката на ЕС продължава да расте, макар и с намалена динамика. Спрямо предишната прогноза от пролетта на 2023 г., лятната междинна прогноза ревизира очаквания растеж на икономиката на ЕС от 1 % на 0,8 % през 2023 г. и от 1.7 % на 1.4 % през 2024. Прогнозата също така преразглежда растежа в еврозоната до 0,8 % през 2023 г. (от 1,1 %) и до 1,3 % през 2024 г. (от 1,6 %).

Очаква се инфлацията да продължи да намалява през прогнозния период. Очаква се хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) да достигне 6,5 % през 2023 г. в сравнение с прогнозираните в пролетната прогноза 6,7 %; и 3,2 % през 2024 г. (в сравнение с 3,1 % през пролетта) в ЕС. Инфлацията в еврозоната се очаква да бъде 5,6 % през 2023 г. и  2,9 % през 2024 г. (в сравнение с пролетната прогноза за 5,8 % и съответно 2,8 %).

Намалена инерция на растежа

Слабото вътрешно търсене, по-специално потреблението, показва, че високите и все още нарастващи потребителски цени на повечето стоки и услуги водят до по-високи разходи от очакваното в пролетната прогноза. Това е така въпреки намаляващите цени на енергията и изключително силния пазар на труда, на който се наблюдават рекордно ниски равнища на безработица, продължаващо нарастване на заетостта и повишаване на заплатите. Междувременно рязкото забавяне на предоставянето на банкови кредити за икономиката показва, че затягането на паричната политика започва да дава отражение върху икономиката. Показателите вече сочат забавяне на икономическата активност през лятото и следващите месеци на фона на отслабващи промишленост и динамика на услугите, въпреки силния туристически сезон в много части на Европа.

Като цяло по-слабата инерция на растежа в ЕС се очаква да продължи през 2024 г., а въздействието на строгата парична политика се очаква да продължи да ограничава икономическата активност. Очаква се обаче леко възстановяване на растежа през следващата година, тъй като инфлацията продължава да намалява, пазарът на труда остава стабилен и реалните доходи постепенно се възстановяват.

Инфлацията ще продължи да намалява

Инфлацията продължи да отслабва през първата половина на 2023 г. в резултат на спада на цените на енергията и отслабването на инфлационния натиск от страна на храните и промишлените стоки. В еврозоната инфлацията достигна 5,3 % през юли, точно половината от върховата стойност от 10,6 %, отчетена през октомври 2022 г., и остана стабилна през август.

Очаква се цените на енергията да продължат да намаляват до края на 2023 г., но с бавни темпове. Очаква се те да нараснат леко през 2024 г. в резултат на по-високите цени на петрола. Инфлацията в сектора на услугите досега е по-устойчива от очакваното, но прогнозата е да продължи да намалява, тъй като търсенето отслабва под въздействието на затягането на паричната политика и отслабването на растежа след пандемията от COVID-19. Цените на хранителните и неенергийните промишлени стоки ще продължат да допринасят за намаляване на инфлацията през прогнозния период, което отразява и по-ниските цени на суровините и нормализирането на веригите на доставки.

Рискове и несигурност

Продължаващата агресивна война на Русия срещу Украйна и геополитическото напрежение в по-глобален план продължават да пораждат рискове и да бъдат източник на несигурност. Нарастващите климатични рискове, илюстрирани от екстремните метеорологични условия и безпрецедентните горски пожари и наводнения през лятото, също оказват влияние върху прогнозата.

Повече информация ще намерите в съобщението за пресата. Пълният текст на прогнозата е налична на сайта на ЕК тук.

Данни

Дата на публикуване
11 Септември 2023 г.
Автор
Представителство в България