Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия19 октомври 2022Представителство в България

Мария Габриел: Качествените инвестиции в образованието гарантират ефективни публични разходи и устойчиви образователни системи

Доклад на експертната група за качествени инвестиции в образованието и обучението

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел представи на пресконференция днес доклад и препоръки за качествени инвестиции в образованието и обучението. Те са резултат от работата на експертната група, създадена от комисар Габриел и включваща 15 експерти от 15 държави на Европейския съюз. България е представена от доц. д-р Мария Нейчева от Бургаски свободен университет. В пресконференцията взе участие и председателят на работната група Габриеле Пак.

Добре планираните и целенасочени инвестиции в образованието и обучението са инвестиции в нашето бъдеще. Важно е да гарантираме, че всички млади европейци получават възможно най-доброто образование. Докладът съсредоточава анализа си върху четири ключови области: учители и преподаватели, образователна инфраструктура, цифрово образование и приобщаване. Той предоставя иновативни и прагматични решения за изграждане на устойчиви и приобщаващи системи за образование и обучение“, отбеляза Мария Габриел и благодари на експертите за труда и отдадеността при изготвяне на доклада.

Докладът предоставя анализ за въздействието, разходите и предизвикателствата относно политиките в областта на образованието. Предизвикателствата са свързани с липса на данни за въздействието на инвестициите върху учебните резултати и с необходимост да се разработят надеждни оценки на националните политики в образованието.

Комисар Габриел отбеляза, че докладът включва практики и примери за образование и обучение относно ефикасността на разходите, мобилизиране на допълнителни ресурси и подобряване управлението на образователната инфраструктура. Препоръките му могат да бъдат адаптирани спрямо конкретния национален контекст. Те са свързани, например, с инициативи за намаляване стреса на работното място на учителите, повишаване на цифровите умения, програми за обучение, програми за строителство и реновиране на образователната инфраструктура, качествено образование и грижи в ранна детска възраст.

„Бюджетът за образование в плановете за възстановяване и развитие на държавите-членки на ЕС е 71 милиарда евро. 28 милиарда евро ще бъдат инвестирани в цифрово образование. Сега въпросът е как ще се използват ефективно наличните ресурси и как те ще бъдат инвестирани в иновативни и интелигентни решения. Очаквам докладът да бъде практически наръчник и източник на мотивация за държавите. Целта е да се подобри качеството на националните инвестиции в образованието във взаимодействие с програмите на ЕС. Това ще бъде и конкретен принос за реализиране на европейското образователно пространство до 2025г. “, коментира още Мария Габриел.

Българският еврокомисар подготвя с екипа си и нова инициатива за предоставяне на държавите членки на гъвкави инструменти и експертиза за оценка на националните политики в образованието, която ще бъде обявена до края на годината.

За повече информация:

Доклад Инвестираме в бъдещето си: качествени инвестиции в образованието и обучението

За европейското пространство за образование Европейско пространство за образование

Съобщение относно постигането на европейското пространство за образование до 2025 г.

Данни

Дата на публикуване
19 октомври 2022
Автор
Представителство в България