Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия19 Oктомври 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Мария Габриел: Качествените инвестиции в образованието гарантират ефективни публични разходи и устойчиви образователни системи

Доклад на експертната група за качествени инвестиции в образованието и обучението

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел представи на пресконференция днес доклад и препоръки за качествени инвестиции в образованието и обучението. Те са резултат от работата на експертната група, създадена от комисар Габриел и включваща 15 експерти от 15 държави на Европейския съюз. България е представена от доц. д-р Мария Нейчева от Бургаски свободен университет. В пресконференцията взе участие и председателят на работната група Габриеле Пак.

Добре планираните и целенасочени инвестиции в образованието и обучението са инвестиции в нашето бъдеще. Важно е да гарантираме, че всички млади европейци получават възможно най-доброто образование. Докладът съсредоточава анализа си върху четири ключови области: учители и преподаватели, образователна инфраструктура, цифрово образование и приобщаване. Той предоставя иновативни и прагматични решения за изграждане на устойчиви и приобщаващи системи за образование и обучение“, отбеляза Мария Габриел и благодари на експертите за труда и отдадеността при изготвяне на доклада.

Докладът предоставя анализ за въздействието, разходите и предизвикателствата относно политиките в областта на образованието. Предизвикателствата са свързани с липса на данни за въздействието на инвестициите върху учебните резултати и с необходимост да се разработят надеждни оценки на националните политики в образованието.

Комисар Габриел отбеляза, че докладът включва практики и примери за образование и обучение относно ефикасността на разходите, мобилизиране на допълнителни ресурси и подобряване управлението на образователната инфраструктура. Препоръките му могат да бъдат адаптирани спрямо конкретния национален контекст. Те са свързани, например, с инициативи за намаляване стреса на работното място на учителите, повишаване на цифровите умения, програми за обучение, програми за строителство и реновиране на образователната инфраструктура, качествено образование и грижи в ранна детска възраст.

„Бюджетът за образование в плановете за възстановяване и развитие на държавите-членки на ЕС е 71 милиарда евро. 28 милиарда евро ще бъдат инвестирани в цифрово образование. Сега въпросът е как ще се използват ефективно наличните ресурси и как те ще бъдат инвестирани в иновативни и интелигентни решения. Очаквам докладът да бъде практически наръчник и източник на мотивация за държавите. Целта е да се подобри качеството на националните инвестиции в образованието във взаимодействие с програмите на ЕС. Това ще бъде и конкретен принос за реализиране на европейското образователно пространство до 2025г. “, коментира още Мария Габриел.

Българският еврокомисар подготвя с екипа си и нова инициатива за предоставяне на държавите членки на гъвкави инструменти и експертиза за оценка на националните политики в образованието, която ще бъде обявена до края на годината.

За повече информация:

Доклад Инвестираме в бъдещето си: качествени инвестиции в образованието и обучението

За европейското пространство за образование Европейско пространство за образование

Съобщение относно постигането на европейското пространство за образование до 2025 г.

Данни

Дата на публикуване
19 Oктомври 2022 г.
Автор
Представителство в България