Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия21 Февруари 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Междинна оценка на Механизма за възстановяване и устойчивост

Механизъм за възстановяване и устойчивост

Европейската комисия представи междинната оценка на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) — инструмента на ЕС за възстановяване, който е в основата на плана NextGenerationEU на стойност 800 милиарда евро.

Междинната оценка показва как МВУ е постигнал целите си до момента. През целия си жизнен цикъл МВУ, чрез националните планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ), стимулира осъществяването на инвестиции и реформи, които ще доведат до положителна промяна за гражданите и предприятията и за ЕС като цяло. Междинната оценка е придружена от моментни снимки по държави, които илюстрират най-значимите проекти и реформи, включени във всеки план за възстановяване.

Държавите членки изпълняват програмата за реформи и инвестиции, включена в техните планове. До края на 2023 г. над 1 150 ключови етапа и цели бяха оценени от Комисията като задоволително изпълнени. Постигането на тези стъпки в изпълнението на реформите и инвестициите доведе до положителна промяна и осезаеми резултати на място. С помощта на МВУ например бяха спестени над 28 милиона мегаватчаса (MWh) в потреблението на енергия. Над 5,6 милиона домакинства вече имат достъп до интернет чрез мрежи с много голям капацитет, а почти 9 милиона души са се възползвали от мерки за защита срещу наводнения и горски пожари.

Към днешна дата на държавите членки вече са изплатени близо 225 милиарда евро под формата на средства по МВУ. Комисията изчислява, че около половината от очакваното увеличение на публичните инвестиции между 2019 г. и 2025 г. е резултат от инвестиции, финансирани от бюджета на ЕС, по-специално от МВУ.

Повече информация и полезни връзки са налични в съобщението за медиите и в съвместното изявление на изпълнителния заместник-председател Домбровскис и комисар Джентилони на днешната пресконференция.

Данни

Дата на публикуване
21 Февруари 2024 г.
Автор
Представителство в България