Направо към основното съдържание
Представителство в България
Декларация8 Mарт 2023 г.Представителство в България

Международен ден на жената 2023

Международен ден на жената
(c) EU

По повод Международния ден на жената Европейската комисия и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност направиха следното изявление:  

На Международния ден на жената отбелязваме издръжливостта и силата на жените, решимостта им да се противопоставят на несправедливостта и всеотдайността, с която закрилят другите, както и несломимия им стремеж към промяна.

Не само днес, а всеки ден, ние заставаме рамо до рамо с всички жени, за да утвърждаваме активно правата им по целия свят. Искаме да дадем възможност на жените да преследват безпрепятствено своите цели в живота.

Тревога будят нарастващото в световен мащаб потисничество над жените и момичетата и подкопаването на техните човешки права.

Подкрепяме жените в Иран, чиито свободи систематично се ограничават, и тези в Афганистан, където талибаните се опитват да заличат присъствието на жените и момичетата в публичното пространство, както и навсякъде другаде по света, където основните права и свободи на жените са застрашени или отричани.

Информацията, че руските въоръжени сили използват сексуално насилие над жени и деца в Украйна като средство за водене на война, предизвиква дълбока загриженост. Тези деяния представляват военни престъпления и извършителите им трябва да бъдат изправени пред съда. Ще продължим да работим с нашите международни партньори, за да накараме Русия да плати за тези зверства.

За да се засили отговорността в световен мащаб, ЕС току-що прие пакет от санкции срещу извършителите на сексуално и основано на пола насилие.

Има и добри новини. ЕС взе исторически решения, за да гарантира, че жените в ЕС имат същите възможности като мъжете, като например новите правила на ЕС относно баланса между половете в управителните съвети на дружествата или прозрачността в заплащането. Искаме също да въведем в целия ЕС правила за борба с насилието над жени и домашното насилие.

Остава ни обаче още работа. Пътят към постигането на истински равни права е все още дълъг. Равенството между половете ще бъде постигнато само когато всички станем част от неговото насърчаване и опазване както в ЕС, така и по света. 

Контекст

Темата на Международния ден на жената през 2023 г. е „DigitALL: иновации и технологии за равенство между половете“. Цифровото разделение между половете не позволява на жените да се възползват пълноценно от предимствата на цифровия преход. Чрез стратегията на ЕС в областта на цифровите технологии и устойчивия растеж ЕС се стреми да гарантира равен достъп на жените до неизползвания потенциал на цифровите технологии.

Председателят Урсула фон дер Лайен обяви 2023 г. за Европейска година на уменията. Инвестициите в образованието на жените и момичетата и обучаването им за придобиване на умения играят основна роля за укрепването на позицията на жените във всички сфери и за премахването на разликата в заплащането на жените и мъжете.

През 2022 г. ЕС направи важни пробиви в законодателството с цел насърчаване на равенството между половете. През март 2022 г. Комисията предложи минимални стандарти на ЕС за борба с насилието, основано на пола. С предложената директива за първи път се обръща внимание на онлайн насилието, като например споделянето на интимни изображения без съгласие, киберпреследването, кибертормоза и подбуждането към насилие или омраза в киберпространството. От август 2022 г. в целия ЕС започнаха да се прилагат новите права относно равновесието между професионалния и личния живот. През септември 2022 г. Европейската комисия прие европейската стратегия за грижите.  През ноември 2022 г. Европейският парламент прие Директивата относно баланса между половете в управителните съвети на дружествата, с която се въвеждат прагове за балансирано представителство на половете в управителните съвети на дружествата, допуснати до борсова търговия. През декември беше постигнато политическо споразумение по Директивата относно прозрачността в заплащането. Днес Комисията публикува своя доклад от 2023 г. относно равенството между половете в ЕС, в който представя актуална информация за мерките, предприети за изпълнение на стратегията за равенство между половете за периода 2020—2025 г.  

От утре Комисията стартира своята кампания за противодействие на свързаните с пола стереотипи — важен резултат от стратегията относно равенството между половете.  Тази година Европейската комисия отправя и покана за представяне на предложения в рамките на програмата „Гражданство, равенство, права и ценности“ с цел насърчаване на равенството между половете, включително балансираното участие на жените в процеса на вземане на икономически и политически решения. 

ЕС продължава да бъде движеща сила за насърчаване на равенството между половете отвъд своите граници във всички измерения на работата си. Освен това в рамките на Третия план за действие относно равенството между половете за периода 2021—2025 г. (GAP III) Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) се стремят да гарантират, че до 2025 г. 85 % от новите външни действия на ЕС допринасят за равенството между половете, както и за овластяването на жените и момичетата. За да се постигне тази цел, беше засилено интегрирането на принципа на равенство между половете във всички външни политики и сектори, като се започне с интегрирането на целите на GAP III и се насърчава трансформиращ, основан на правата и междусекторен подход, базиран на равенството между половете.

Застъпничеството на правата на жените и равенството между половете е основен приоритет на външната политика на ЕС. Последно, през декември 2022 г. в рамките на стратегията Global Gateway ЕС и африканските партньори обединиха сили за подобряване на сексуалните и репродуктивните права в Африка. Това последва пакет от мерки за подкрепа на сексуалните и репродуктивните права на жените по света през септември 2022 г. За подкрепа на жените по света по линия на тези две действия се заделят 105 милиона евро.

През 2023 г. отбелязвамe 75-ата годишнина от Всеобщата декларация за правата на човека, в която се посочва, че „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права“.

Утре, като признание за забележителните постижения в областта на равенството между половете, направени от академичните и научноизследователските организации, Комисията ще обяви носителите на наградата на ЕС за шампиони в равенството между половете. Имената на победителите ще бъдат публикувани онлайн в отделна статия. Церемонията по награждаването ще бъде излъчена на живо тук.

За повече информация

Доклад от 2023 г. относно равенството между половете в ЕС

Индекс за равенството между половете за 2022 г.

Данни

Дата на публикуване
8 Mарт 2023 г.
Автор
Представителство в България