Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия3 Януари 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Минимална ефективна данъчна ставка от 15% за многонационалните дружества

данъчна ставка
© European Union, 2023

От 1 януари 2024 г. влизат в сила нови европейски правила, с които се въвежда минимална ефективна данъчна ставка от 15 % за многонационалните дружества, работещи в държавите членки.

С влизането в сила на правилата за минимално ефективно данъчно облагане, единодушно одобрени от държавите членки през 2022 г., завършва официалното въвеждане на т.нар. „правила по 2-рия стълб“, договорени като част от световното споразумение за международна данъчна реформа през 2021 г.

Правилата ще се прилагат за многонационалните групи от предприятия и големите национални групи в ЕС със съчетани финансови приходи от над 750 милиона евро годишно. Те ще се прилагат за всяка голяма група – национална или международна, с дружество майка или дъщерно дружество, намиращи се в държава членка на ЕС.

Директивата включва общ набор от правила за изчисляването и прилагането на допълнителен данък в дадена държава, ако ефективната данъчна ставка е под 15 %. Ако минималната ефективна ставка не се прилага по отношение на дъщерно дружество в чуждата държава, където то се намира, държавата членка на дружеството майка ще го облага с допълнителен данък. Директива гарантира също така ефективно данъчно облагане в случаите, когато дружеството-майка се намира извън ЕС в държава с ниски данъци, която не прилага равностойни правила.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
3 Януари 2024 г.
Автор
Представителство в България