Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Допълнителна информация28 Януари 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Мит: Няма смисъл хората да се ваксинират, защото ваксините са експериментални

Vaccines

Мит:

"Няма смисъл хората да се ваксинират, защото ваксините са експериментални, с опасни странични ефекти за здравето."

Факт:

Подобни твърдения подвеждат гражданите, защото не се основават на никакви научни доказателства. Безопасността е основно изискване към всяка ваксина, за да бъде пусната на пазара в ЕС, а българският пазар е част от него. Всички одобрени ваксини срещу коронавирус на европейска територия бяха разработени въз основа на десетилетия научноизследователска практика. Фактът, че те отскоро съществуват, не е за сметка на безопасността, а се дължи на безпрецедентната научна мобилизация в отговор на кризата. Световната научноизследователска общност в областта на медицината съсредоточи усилията си върху разработването на безопасни и ефективни ваксини и успя чрез споделяне на научни данни и опит заедно да постигне резултати за кратко време.

По време на пандемията някои хора разпространяват ненаучни твърдения срещу ваксините. Тези твърдения са насочени към страховете на хората и могат да предизвикат значителни вреди за общественото здраве. Подвеждаща информация, теории, които не са доказани научно, и необосновани твърдения, че ваксините модифицират ДНК или водят до отравяне и стерилитет, предизвикват колебания и отказ за ваксинация сред хората.

Преди да бъде пусната в продажба и употреба, всяка ваксина срещу COVID-19 е отговорила на строгите изисквания и праговете за доказателства на научната оценка на Европейската агенция по лекарствата. Тези изисквания не се различават от изискванията към която и да е друга ваксина, произвеждана и използвана в ЕС. Нещо повече – лекарственият регулатор на ЕС продължава строгия контрол и ежемесечно получава доклади от производителите с всички сигнали за предполагаеми странични реакции.

До момента над 4 милиарда души в света имат пълен ваксинационен курс, без да е регистрирана опасност за техния живот от странични реакции. Това показва, че нашата система за фармакологична бдителност работи: бързо се съобщава за предполагаемите странични ефекти, обменя се информация, а нашите специалисти заедно преценяват какво да се прави по-нататък. Въпреки че всеки предполагаем случай на сериозни нежелани реакции, предизвикани от ваксинация срещу COVID-19, трябва да се приема сериозно, също така не бива да прибързвате със заключенията. Дори ако симптом се появи скоро след ваксинацията, това не означава автоматично, че той е причинен от самата ваксинация. Единственият начин да се разбере дали дадена нежелана реакция е причинена от ваксинацията, е да се изчака медицинските специалисти внимателно да прегледат всички, на които е поставена ваксината, и да отделят действителните случаи на странични ефекти от случаите, които нямат връзка с ваксината.

За допълнителна информация:

Данни

Дата на публикуване
28 Януари 2022 г.
Автор
Представителство в България