Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Допълнителна информация10 Декември 2021 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Мит: Няма смисъл от ограниченията на въглеродните емисии в ЕС

Замърсяване на въздуха

Мит:

"Няма смисъл от ограниченията на въглеродните емисии в ЕС, защото процентът на европейските емисии е нищожен спрямо други големи замърсяващи държави и влиянието му върху планетата е минимално."

Факт:

Има смисъл да живеем с по-чист въздух, вода и почви, има смисъл да се радваме на по-здравословна храна и екологосъобразни продукти в магазините, на по-малко отпадъци, на енергийно ефективни домове, училища, болници, на по-ниски сметки за енергия и в крайна сметка – на по-добро здраве за настоящите и идните поколения.

Истина е, че ЕС е отговорен за едва около 9% от световните емисии на парникови газове. Това не означава, че сме безсилни и трябва да се примиряваме. ЕС е световната супер-сила що се отнася до търговията и световните пазари. Ако покажем на останалия свят, че икономиката ни просперира чрез иновации, устойчиви технологии и конкурентоспособност, другите държави ще бъдат принудени да ни последват. Бездействието не е решение пред заплахата от глобална екологична катастрофа.

Именно хората в най-бедните и уязвими региони ще пострадат най-много от природните катаклизми, а разходите за възстановяване от бедствия ще са значително по-големи, от инвестициите в устойчив икономически преход.

Според доклада на Европейската агенция по околна среда за 2020 г. проблемите с околната среда и устойчивостта, пред които Европа е изправена днес, се коренят в глобални промени, започнали преди десетилетия. От 1950 г. световното население се е утроило и достигна 7,5 млрд. души; броят на живеещите в градовете се е увеличил четири пъти, надхвърляйки 4 млрд. души; икономическото производство се е увеличило 12 пъти, съчетано със сходно увеличение на използването на азотни, фосфатни и калиеви торове; а потреблението на първична енергия се е увеличило пет пъти. В перспектива изглежда, че тези глобални промени ще продължат да увеличават натиска върху околната среда. Както пряко, така и непряко този натиск нанася огромни вреди на здравето и благосъстоянието на човека. Заболеваемостта и преждевременната смърт в световен мащаб, свързани със замърсяването на околната среда, вече са три пъти по-големи от вредите, причинена от СПИН, туберкулоза и малария, взети заедно.

За 2050 г., като част от Европейския зелен пакт, сме си поставили за цел да постигнем неутрален по отношение на климата Европейски съюз — икономика с нулеви нетни емисии на парникови газове. За да се постигне това, всички 27 страни от ЕС се ангажираха да намалят емисиите с поне 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата през 1990 г. 

Данни

Дата на публикуване
10 Декември 2021 г.
Автор
Представителство в България