Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия7 декември 2021Представителство в България

Мит: Пакетът за Мобилност I е в интерес само на Франция и Германия

Мит: "Пакетът за Мобилност I е в интерес само на Франция и Германия, не зачита позицията на периферните държави от Източна Европа, нарушава правото на свободна конкуренция, дискриминира българския транспортен бранш и ще доведе до унищожаването му."

Тежкотоварен транспорт

Факт:

Първоначалната инициатива и законодателно предложение за Пакета за мобилност I е в защита на общия интерес на европейците и ще донесе яснота и ползи за гражданите и транспортния бранш. Предложението беше направено от Европейската комисия, а не от Франция, Германия или друга отделна държава. Целта е да се избегнат различни ограничителни национални мерки, които някои държави вече бяха започнали да налагат. И в момента българските превозвачи са принудени в отделни държави да се съобразяват с различни национални регулации.

Новите правила ще подпомогнат българските фирми, защото въвеждат еднакви критерии на цялата територия на Съюза и ще попречат на отделни държави да налагат едностранно твърде строги санкции. Формирането на цената на транспортната услуга като конкурентно предимство не бива да бъде за сметка на социалните права на работника. Свободната конкуренция на вътрешния пазар не може да служи като извинение за поведение в стил "Дивия Запад" в транспортния сектор. Трудовата експлоатация на шофьори по европейските пътища е неприемлива. Нито един водач на превозно средство не бива да бъде принуждаван от работодателя си да живее в окаяни условия месеци наред, без да може да се връща при семейството си. Нито един водач не бива да бъде принуждаван да нарушава правилата за шофиране и почивки. Предложеното европейско законодателство е в полза на шофьорите, на потребителите, на пътната безопасност и на транспортните фирми.

Европейската комисия приветства подобренията в социалната сфера (например за периодите за почивка и връщане у дома на шофьорите), постигнати на тристранните преговори с Европейския парламент и Съвета през декември 2019 г. Въпреки това Комисията изразява съжаление, че в това предварително споразумение бяха включени елементи, които не съответстват на амбициозните цели на Европейския зелен пакт. Задължението за връщане на камионите в държавата на произход беше въведено в текста по инициатива на Европейския парламент. Комисията обаче не счита, че то е необходимо за постигане ключовите цели на Пакета за мобилност I. Ето защо Комисията започна подробен анализ с оценка на въздействието на тази предложена мярка върху функционирането на вътрешния пазар и целите на Европейския зелен пакт. След приключването на този анализ, ако е необходимо, Комисията може да упражни правото си да внесе допълнителни целенасочени законодателни поправки в Пакета, преди той да влезе в сила.

Данни

Дата на публикуване
7 декември 2021
Автор
Представителство в България