Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия8 Юни 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Модернизационният фонд на ЕС инвестира 197 млн. евро в България за подпомагане на зеления преход

Електрическа мрежа
(c) European Union, 2020

Модернизационният фонд на Европейския съюз е отпуснал 2,4 млрд. евро за 31 проекта в седем държави бенефициери, за да подпомогне модернизирането на техните енергийни системи, намаляването на емисиите на парникови газове в енергетиката, промишлеността и транспорта и подобряването на енергийната ефективност. Това е най-голямото съвместно плащане до сега, което ще тласне напред екологичния преход на Европа. Инвестициите помагат на тези държави членки да намалят зависимостта си от руските изкопаеми горива, да постигнат своите цели в областта на климата и енергетиката за 2030 г. и да допринесат за изпълнението на дългосрочния ангажимент на ЕС за постигане на климатична неутралност до 2050 г.

Благодарение на приходите от Европейската схема за търговия с емисии бяха направени допълнителни инвестиции в Румъния (1,1 млрд. евро), Чехия (1 млрд. евро), България (197 млн. евро), Полша (47 млн. евро), Хърватия (88 млн. евро), Латвия (5 млн. евро) и Литва (1 млн. евро). С изплатените днес суми общият размер на плащанията от Модернизационния фонд от януари 2021 г. досега възлиза на около 7,5 млрд. евро за 10 държави членки, които отговарят на условията. 

Подкрепените днес проекти са в областта на производството на електроенергия от възобновяеми източници, модернизацията на енергийните мрежи и енергийната ефективност. Сред примерите за предложения, получили финансиране, е модернизирането на електроразпределителната мрежа в България с цел ускорена електрификация на транспорта, внедряване на решения за акумулиране, декарбонизация и децентрализация на потреблението и производството на електрическа енергия.

Контекст

Модернизационният фонд се финансира чрез постъпленията от търговете за квоти за емисии от схемата на ЕС за търговия с емисии, като неговата цел е да се подпомогне преходът към неутралност по отношение на климата в десет държави от ЕС с по-ниски доходи. Държавите бенефициери са България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия.

Модернизационният фонд подпомага инвестициите в производството и използването на енергия от възобновяеми източници, енергийната ефективност, акумулирането на енергия, модернизирането на енергийните мрежи, в т.ч. топлоснабдяването, тръбопроводите и електроподаването, както и справедливия преход в регионите, зависими от изкопаеми горива. Обзор на предишните плащания е на разположение тук.

Този фонд допълва други инструменти на ЕС, като например политиката на сближаване и Фонда за справедлив преход. Той мобилизира значителни ресурси в подкрепа на инвестиционните планове на съответните държави в рамките на плана REPowerEU и пакета „Подготвени за цел 55“. За функционирането му отговарят държавите бенефициери в тясно сътрудничество с Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

На 10 май 2023 г. преразгледаната схема на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) беше включена в правото на ЕС. Подсилената СТЕ на ЕС разширява обхвата на Модернизационния фонд, като от 2024 г. финансова подкрепа се предоставя на още три държави членки бенефициери — Португалия, Гърция и Словения.

Дейностите на ЕИБ, свързани с оценката на инвестиционните предложения по Модернизационния фонд, се извършват в рамките на нейните стандартни операции по финансиране и техническа помощ, за да се избегне потенциален конфликт на интереси при извършването на дейностите, възлагани в съответствие с Директивата относно схемата за търговия с емисии и Регламента за изпълнение на Комисията от 9 юли 2020 г.

За повече информация:

Приети решения за подпомагане 

Потвърждаване на приоритетните инвестиции 

Препоръки на Инвестиционния комитет за Модернизационния фонд 

Списък на потвърдените и препоръчаните инвестиционни предложения 

Уебсайт на Модернизационния фонд 

Осъществяване на Европейския зелен пакт

Данни

Дата на публикуване
8 Юни 2023 г.
Автор
Представителство в България