Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия8 Mарт 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Насоки за фискалната политика за 2024 г.

Press conference by Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the European Commission, and Paolo Gentiloni, European Commissioner, on the fiscal policy guidance for 2024

Комисията предоставя на държавите членки насоки относно провеждането и координацията на фискалната политика за следващата година. Тези насоки биват представени в хода на обсъжданията на бъдещата рамка за икономическо управление. Като цяло фискалните политики през 2024 г. следва да гарантират средносрочна устойчивост на обслужването на дълга и да насърчават устойчивия и приобщаващ растеж във всички държави членки.

Последици от дезактивирането на общата клауза за дерогация и текущия преглед на икономическото управление

Общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж, която предвижда временно отклонение от бюджетните изисквания, които обикновено се прилагат в случай на сериозен икономически спад, ще бъде дезактивирана в края на 2023 г. Приключването на периода, през който беше в сила общата клауза за дерогация, ще доведе до възобновяване на количествените и диференцираните специфични за всяка държава препоръки относно фискалната политика.

Продължават обсъжданията на преразгледаната рамка за икономическо управление въз основа на насоките на Комисията, представени през ноември 2022 г. Докато не започне да функционира нова рамка за икономическо управление и с оглед на новата реалност след пандемията, не е целесъобразно да се възобнови прилагането единствено на правилата на Пакта за стабилност и растеж, които бяха в сила преди задействането на общата клауза за дерогация през 2020 г.

Тъй като все още не е въведена нова правна рамка, основана на резултатите от текущия преглед на икономическото управление, действащата правна рамка продължава да се прилага. Същевременно, за да се даде възможност за ефективен преход към бъдещите фискални правила и за да се вземат предвид настоящите предизвикателства, някои елементи от насоките за реформи на Комисията, които са в съответствие с действащото законодателство, биха могли да бъдат включени в цикъла на фискалния надзор.

Ето защо Комисията е готова да предложи специфични за всяка държава препоръки относно фискалната политика за 2024 г., които включват количествено изискване, както и качествени насоки относно инвестиционните и енергийните мерки. Тези препоръки ще бъдат в съответствие с критериите, предложени в насоките на Комисията, като същевременно ще останат в съответствие с действащото законодателство съгласно Пакта за стабилност и растеж.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно насоките за фискалната политика за 2024г.

Въпроси и отговори: Европейската комисия представя насоки за фискалната политика за 2024 г.

Съобщение относно насоките за фискалната политика за 2024 г.

Съобщение относно насоките за реформа на рамката на ЕС за икономическо управление

Данни

Дата на публикуване
8 Mарт 2023 г.
Автор
Представителство в България