Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия15 Декември 2021 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

NextGenerationEU: ЕК поставя началото на набор от показатели за възстановяване и устойчивост

Онлайн платформа "Recovery and Resilience Scoreboard"

Европейската комисия постави началото на набор от показатели за възстановяване и устойчивост — публична онлайн платформа, в която се публикува постигнатият напредък по изпълнението както на Механизма за възстановяване и устойчивост като цяло, така и на отделните национални планове за възстановяване и устойчивост.

Наборът от показатели е преди всичко инструмент, чрез който по прозрачен начин се представя информация на гражданите на ЕС относно изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост. Той ще послужи и като основа за изготвяне на годишните доклади на Комисията относно изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост и доклада за преглед до Европейския парламент и Съвета, както и на диалога относно възстановяването и устойчивостта между Парламента и Комисията.

В уебсайта на набора от показатели за възстановяване и устойчивост има специални раздели относно изпълнението на ключовите етапи и целите и относно плащанията по Механизма за възстановяване и устойчивост, както и конкретни данни, събрани от Комисията, като например разбивка на разходите по области на политиката и на екологосъобразните, цифровите и социалните разходи по Механизма. В набора от показатели е предоставена и информация за качеството чрез тематични анализи на изпълнението на плановете в конкретни области на политиката.

Повече информция ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
15 Декември 2021 г.
Автор
Представителство в България