Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия16 Декември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

NextGenerationEU: Почти 1,4 милиарда евро идват днес в България по плана за възстановяване и устойчивост

NextGenerationEU

Европейската комисия прави днес първо плащане на безвъзмездни средства в размер на 1,37 млрд. евро за България, след като тя изпълни 22 ключови етапи и цели, свързани с националния план за възстановяване и устойчивост. Те обхващат важни първи стъпки в реформите и инвестициите за декарбонизация на енергийния сектор, широкомащабното внедряване на цифрова инфраструктура, реформиране на съдебната система, укрепване на рамката за борба с прането на пари, цифровизиране на публичния сектор, подобряване на съответствието и обхвата на схемата за минимален доход. Включени са и мерки, за да се гарантира, че системата за одит и контрол за прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) отговаря на европейските стандарти.

Контекст

Както и за всички останали държави членки на ЕС, плащанията по МВУ — главния инструмент на NextGenerationEU — се основават на резултати и зависят от осъществяването на инвестициите и реформите в България, описани в нейния план за възстановяване и устойчивост.

На 31 август 2022 г. България представи на Комисията първо искане за плащане на 1,37 милиарда евро по МВУ, което обхваща 22 ключови етапи и цели. На 7 ноември 2022 г. Комисията прие положителна предварителна оценка на искането на България за плащане. Положителното становище на Икономическия и финансов комитет на Съвета по това искане за плащане проправи пътя на Комисията да приеме окончателно решение относно изплащането на средствата днес.

Като цяло планът за възстановяване и устойчивост на България ще бъде финансиран с 5,69 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства. Сумите на извършените към държавите членки плащания се публикуват в набора от показатели за възстановяване и устойчивост, който показва напредъка, постигнат при изпълнението на МВУ като цяло и на отделните планове за възстановяване и устойчивост.

За повече информация:

Въпроси и отговори относно процеса на подаване на искания за плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост

План за възстановяване и устойчивост на България

План за възстaновяване на Европа

Данни

Дата на публикуване
16 Декември 2022 г.
Автор
Представителство в България