Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия2 февруари 2022Представителство в България

Нов подход за осигуряване на водеща роля в световен мащаб на стандартите на ЕС в утвърждаване на ценностите и за устойчив, екологосъобразен и цифров единен пазар

ЕК представя нова Стратегия за стандартизацията, в която се очертава подходът ни за стандартите в рамките на единния пазар, както и в световен мащаб.

Visit of Thierry Breton, European Commissioner, to Spain

Европейската комисия представя нова Стратегия за стандартизацията, в която се очертава подходът ни за стандартите в рамките на единния пазар, както и в световен мащаб. Стратегията се придружава от предложение за изменение на Регламента относно стандартизацията, от доклад относно изпълнението на този регламент и от годишната работна програма на Съюза относно европейската стандартизация за 2022 г. Тази нова Стратегия има за цел да укрепи глобалната конкурентоспособност на ЕС, за да даде възможност за устойчива, екологична и цифрова икономика и да утвърди демократичните ценности в технологичните приложения.

Стандартите представляват невидимата основа на единния пазар и глобалната конкурентоспособност на ЕС. Те помагат на производителите да осигурят оперативната съвместимост на продуктите и услугите, да намалят разходите, да подобрят безопасността и да насърчат иновациите.

С представяната днес Стратегия се предлагат пет ключови набора от действия:

  1. Предвиждане, приоритизиране и посрещане на нуждите от стандартизация в стратегически области
  2. Подобряване на управлението и независимостта на европейската система за стандартизация
  3. Засилване на водещата роля на Европа по отношение на световните стандарти
  4. Подкрепа за иновациите
  5. Създаване на възможност за следващото поколение експерти по стандартизацията

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
2 февруари 2022
Автор
Представителство в България