Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия15 Февруари 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Нови искове срещу България пред Съда на ЕС относно законодателството свързано авторското право и отворените данни

Европейска комисия

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България и още 10 държави членки за това, че не са подали до Комисията уведомление за приемане на мерки за транспонирането на две директиви в областта на авторското право.

На първо място Комисията реши да предяви иск пред Съда за това, че България не е подала уведомление за приемане на мерки за пълното транспониране на законодателството в областта на авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар (Директива (ЕС) 2019/790). На второ място, във връзка с друга, по-специфична директива на ЕС относно правата на интелектуална собственост и свързаните права, приложими за определени онлайн предавания (Директива (ЕС) 2019/789), Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу България за това, че не е подала до Комисията уведомление за пълното транспониране на правилата на ЕС.

Подробности ще намерите тук.

Европейската комисия реши също да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България и още три държави-членки за това, че не са транспонирали в националното си законодателство правилата на ЕС относно отворените данни и повторното използване на данни от обществения сектор (Директива (ЕС) 2019/1024, наричана по-нататък „Директивата за отворените данни“). Въпреки че крайният срок за транспониране на директивата изтече на 17 юли 2021 г., четирите държави членки все още не са съобщили всички свои национални мерки, независимо от официалните уведомителни писма, изпратени им от Комисията през септември 2021 г., и от мотивираните становища, изпратени на тези държави членки между април и юни 2022 г.

Повече информация ще намерите тук.

Повече информация относно всички решения:

Производства за установяване на нарушения от месец февруари: основни решения

Данни

Дата на публикуване
15 Февруари 2023 г.
Автор
Представителство в България