Направо към основното съдържание
Представителство в България
Новинарска статия13 Юли 2023 г.Представителство в България

Нови мерки за стимулиране на кръговата икономика в автомобилния сектор в ЕС

Car traffic in Belgium

Европейската комисия предлага мерки за стимулиране на кръговата икономика в автомобилния сектор, които обхващат дизайна, производството и третирането на излезлите от употреба превозни средства. Тази инициатива ще подобри достъпа до ресурси и ще допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на околната среда и климата. Мерките същевременно ще укрепят единния пазар и трансформацията на автомобилната промишленост.

Предложеният регламент заменя действащите директиви за излезлите от употреба превозни средства и за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.

Очаква се предложените действия да генерират нетни приходи в размер на 1.8 милиарда евро до 2035 г., като се създадат допълнителни работни места и се увеличат приходите за сектора на управление и рециклиране на отпадъците. Освен това те ще допринесат за подобряване на пътната безопасност в трети държави чрез предотвратяване на износа на негодни за движение превозни средства и намаляване на вредното замърсяване и рисковете за здравето в държавите, които внасят употребявани превозни средства от ЕС.

Очаква се прилагането на регламента да донесе значителни ползи за околната среда, включително годишно намаляване от 12.3 милиона тона на въглеродните емисии до 2035 г., както и дългосрочни икономии на енергия на етапа на производство, намаляване на зависимостта от вносни суровини и насърчаване на устойчиви бизнес модели.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно кръговата икономика в автомобилната индустрия

Въпроси и отговори: излезли от употреба превозни средства

Предложение на Комисията за регламент относно излезлите от употреба превозни средства

Уебстраница за предложените правила относно излезлите от употреба превозни средства

Данни

Дата на публикуване
13 Юли 2023 г.
Автор
Представителство в България