Направо към основното съдържание
Представителство в България
Новинарска статия3 Януари 2024 г.Представителство в България

Нови правила за борба с измамите при презгранични плащания в ЕС

Джентилони

От 1 януари в сила влизат нови правила за прозрачност, които ще помогнат на държавите – членки на ЕС, да противодействат на измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС).

Благодарение на новите правила данъчните администрации на държавите – членки на ЕС, ще разполагат с информация за плащанията, която ще им позволи по-лесно да откриват измамите с ДДС, като най-вече ще се наблегне на електронната търговия, особено податлива на неспазване на изискванията и измами с ДДС.

С помощта на новата система се извлича полза от ключовата роля на доставчиците на платежни услуги (ДПУ) – банките, институциите за електронни пари, платежните институции и службите за пощенски преводи, чиито услуги общо се използват при над 90 % от покупките в интернет в ЕС.

От 1 януари тези ДПУ ще трябва да наблюдават получателите на презгранични плащания, а от 1 април ще трябва да предават на администрациите на държавите членки на ЕС, информация за онези, които получават над 25 такива плащания на тримесечие. След това тази информация ще бъде централизирана в нова европейска база данни, разработена от Европейската комисия – централната електронна система с информация за плащанията (CESOP), където ще бъде съхранявана, обобщавана и насрещно проверявана спрямо други данни.

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: "Тези нови правила ще играят ключова роля в борбата с измамите с ДДС, заради които правителствата на страните от ЕС ежегодно губят приходи за милиарди. Оползотворявайки информацията, събирана от доставчиците на платежни услуги, например банките и дружествата за кредитни карти, специалистите по борба с измамите в държавите членки ще могат по-лесно и по-точно да откриват и противодействат на измамите в електронната търговия."

Повече подробности ще намерите в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
3 Януари 2024 г.
Автор
Представителство в България