Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия22 Mарт 2022 г.Време за четене 1 мин

Нови правила за повишаване на киберсигурността в институциите, органите, службите и агенциите на ЕС

Cybersecurity

Европейската комисия предложи нови правила за установяване на общи мерки за киберсигурност и информационна сигурност в институциите, органите, службите и агенциите на ЕС. Предложението има за цел да укрепи тяхната устойчивост и капацитет за реагиране срещу киберзаплахи и киберинциденти, както и да гарантира устойчива и сигурна публична администрация на ЕС в условията на засилване на злонамерените действия в киберпространството в световен мащаб. 

В контекста на пандемията от COVID-19 и нарастващите геополитически предизвикателства е задължително да се възприеме съвместен подход към киберсигурността и информационната сигурност. С оглед на това Комисията предложи регламент относно киберсигурността и регламент относно информационната сигурност. Чрез определянето на общи приоритети и рамки тези правила допълнително ще засилят междуинституционалното сътрудничество, ще сведат до минимум излагането на риск и ще укрепят допълнително културата на сигурност в ЕС.

С предложения регламент относно киберсигурността ще се въведе рамка за ръководство, управление и контрол на риска в областта на киберсигурността. Това ще доведе до създаването на нов междуинституционален съвет по киберсигурност, ще повиши капацитета в областта на киберсигурността и ще стимулира редовните оценки на зрелостта и по-добрата киберхигиена. Също така ще бъде разширен мандатът на екипа за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите, службите и агенциите на ЕС (CERT-EU) като център за обмен на разузнавателна информация за заплахи и координиране на реакцията при инциденти, централен консултативен орган и доставчик на услуги.

Предложеният регламент относно информационната сигурност ще създаде минимален набор от правила и стандарти за информационна сигурност за всички институции, органи, служби и агенции на ЕС, за да се гарантира засилена и последователна защита срещу променящите се заплахи за тяхната информация. Тези нови правила ще осигурят стабилна основа за сигурен обмен на информация между институциите, органите, службите и агенциите на ЕС и с държавите членки въз основа на стандартизирани практики и мерки за защита на информационните потоци.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
22 Mарт 2022 г.