Направо към основното съдържание
Представителство в България
Новинарска статия14 Декември 2021 г.Представителство в България

Нови предложения в областта на транспорта за по-голяма ефективност и по-устойчиви пътувания

Транспорт

Европейската комисия прие четири предложения за модернизиране на транспортната система на ЕС в подкрепа на прехода към по-чиста, по-екологосъобразна и по-интелигентна мобилност, в съответствие с целите на Европейския зелен пакт. Тези предложения ще насочат транспортния сектор към намаляване на емисиите с 90 % чрез повишаване на свързаността и прехвърляне на повече пътници и товари към железопътния транспорт и към транспорта по вътрешните водни пътища, чрез подкрепа за въвеждането на зарядни точки, инфраструктура за алтернативни горива и нови цифрови технологии, чрез поставяне на по-силен акцент върху устойчивата градска мобилност и чрез улесняване на избора между различни възможности за транспорт в една ефективна мултимодална транспортна система.

Това е вторият пакет от предложения в подкрепа на прехода към по-чист и по-екологичен транспорт след публикуването на стратегията на Комисията за устойчива и интелигентна мобилност през декември 2020 г. Стратегията представлява пътна карта, която насочва сектора към постигането на целите на Европейския зелен пакт.

Повече информация ще намрите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
14 Декември 2021 г.
Автор
Представителство в България