Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия9 Февруари 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Новият доклад за сближаването показва, че различията между регионите на ЕС намаляват благодарение на подкрепата на ЕС

Публикуваният от Комисията Осми доклад за сближаването показва, че през последните три години политиката на сближаване е спомогнала за намаляване на териториалните и социалните различия между регионите в ЕС.

Press conference by Elisa Ferreira, European Commissioner, on the launch of the 8th Cohesion Report

Благодарение на финансирането по линия на политиката на сближаване БВП на глава от населението в по-слабо развитите региони се очаква да нарасне с до 5 % до 2023 г. Същите инвестиции са допринесли и за намаляване с 3,5 % на разликата в БВП на глава от населението между 10 % най-слабо развити региони и 10 % най-развити региони.

Докладът също така показва, че, благодарение на гъвкавостта си, политиката на сближаване е предоставила мигновено на държавите членки и регионалните и местните власти така необходимата подкрепа в условията на икономически спад и на най-тежката криза в последно време.

С новите програми на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. продължават инвестициите в регионите и хората, в тясна координация с финансовия капацитет на пакета NextGenerationEU.

Други основни констатации

  • Делът на политиката на сближаване в източниците на инвестиции е нараснал. Делът на политиката на сближаване в общите публични инвестиции е нараснал от 34 % за програмния период 2007—2013 г. на 52 % за програмния период 2014—2020 г.
  • От 2001 г. насам по-слабо развитите региони в Източна Европа догонват останалите региони в ЕС. В същото време обаче много региони, при които доходите са средни, и по-слабо развити региони, особено в южната и югозападната част на ЕС, са пострадали от икономическа стагнация или упадък.
  • Сближаването между държавите членки се е ускорило, но регионалните различия в рамките на бързо развиващите се държави членки са се увеличили.
  • Заетостта нараства, но регионалните различия продължават да са по-големи, отколкото преди 2008 г.
  • Между 2012 г. и 2019 г. броят на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване, е намалял с 17 милиона.
  • Регионалното разделение в областта на иновациите в Европа се е увеличило поради липсата на инвестиции в НИРД и слабости при иновационните екосистеми в най-слабо развитите региони.
  • Населението на ЕС застарява и през идните години ще започне да намалява. През 2020 г. 34 % от населението на ЕС се е намирало в регион с намаляващо население. Очаква се през 2040 г. тази стойност да достигне 51 %.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук

Данни

Дата на публикуване
9 Февруари 2022 г.
Автор
Представителство в България