Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия19 Септември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Ново проучване на Евробарометър относно спорта и физическата активност

Младежи играят ръгби по повод Европейската седмица на спорта

Европейската комисия публикува петото проучване на Евробарометър, посветено на спорта и физическата активност. Проучването показва, че 38 % от европейците се занимават с физически упражнения или спорт поне веднъж седмично, а 17 % — по-малко от веднъж седмично. До 45 % от европейците в момента изобщо не спортуват, нито участват във физическа активност. Въпреки че това представлява стабилизиране на тенденцията в сравнение с проучването на Евробарометър от 2017 г., непрекъснатото насърчаване на спорта и физическата активност очевидно все още е силно необходимо. Проучването показва също така, че по време на пандемията от COVID-19 половината от европейците са намалили равнищата си на активност или дори са спрели напълно.

Интервюираните на възраст 15—24 години са най-склонни да се занимават с физически упражнения или спорт сравнително редовно (54 %). Този дял намалява с възрастта — от 42 % сред хората на възраст 25—39 години на 32 % в групата на възраст 40—54 години и 21 % сред хората на възраст 55 и повече години. Като цяло проучването на Евробарометър показва, че анкетираните, които редовно се занимават с физическа активност поради развлекателни или несвързани със спорта причини, не съставляват мнозинство в нито една държава — членка на ЕС.

Според анкетираните основната пречка пред активността е липсата на време, последвана от липса на мотивация или просто липса на интерес към спорта. В отговор на това кампанията на Комисията HealthyLifeStyle4All ще продължи да повишава осведомеността относно значението на активния здравословен начин на живот между поколенията и социалните групи.

В проучването се посочва, че основната причина, поради която хората спортуват, е за да подобрят своето здраве, а на второ място — за да повишат равнището на своята физическа форма и за да се отпуснат. Комисията популяризира ползите от спорта за физическото и психическото благосъстояние всяка година по време на Европейската седмица на спорта. Половината от респондентите са изразили също така желанието си да спортуват на открито, което се подкрепя от усилията на Комисията за по-екологосъобразен и по-устойчив спорт и физическа активност. Новост, вероятно подсилена от пандемията от COVID-19, представлява фактът, че приблизително една трета от запитаните предпочитат практикуването на спорт у дома.

И накрая, усилията на Европейската комисия за подобряване на равенството между половете в спорта се подкрепят силно от резултатите от проучването на Евробарометър, тъй като разликата между половете между лицата, които редовно спортуват, продължава да бъде в полза на мъжете. В този контекст е окуражаващо, че мнозинството от анкетираните в 25 държави — членки на ЕС, заявяват, че искат да следят еднакво мъжки и женски спортни състезания в медиите.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно проучването на Евробарометър посветено на спорта и физическата активност

Евробарометър 525 — Спорт и физическа активност

Европейска седмица на спорта | Спорт (europa.eu)

Инициатива HealthyLifestyle4All | Спорт (europa.eu)

Данни

Дата на публикуване
19 Септември 2022 г.
Автор
Представителство в България