Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия13 Декември 2021 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Оценка на здравните технологии: ЕК приветства приемането на нови правила за подобряване на достъпа до иновативни технологии

Pfizer factory in Puurs-Sint-Amands, Belgium

Днес беше приет Регламентът за оценка на здравните технологии (ОЗТ), който е резултат от работата по Фармацевтичната стратегия на ЕС. Новите правила ще позволят по-широк достъп до животоспасяващи и иновативни здравни технологии, като например иновативни лекарства, определени медицински изделия, медицинско оборудване и методи за профилактика и лечение. Регламентът също така ще гарантира ефективното използване на ресурсите, ще подобри качеството на ОЗТ в целия ЕС и ще спести на националните органи и сектора за ОЗТ дублирането на техните усилия, ще вдъхне увереност на бизнеса и ще гарантира дългосрочната устойчивост на сътрудничеството в областта на ОЗТ в ЕС.

Регламентът заменя настоящата система на финансирано от ЕС сътрудничество по проекти между държавите членки в областта на оценката на здравните технологии, като въвежда постоянна рамка за съвместна работа, която ще включва и съвместни научни консултации, идентифициране на нововъзникващи здравни технологии и доброволно сътрудничество, както и работа по съвместни клинични оценки.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
13 Декември 2021 г.
Автор
Представителство в България