Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия4 Mарт 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Океанско биологично разнообразие: Глобално споразумение за защита и устойчиво използване на ресурсите и биологичното разнообразие в открито море

Договор за откритото море, с цел защита на океана
(c) European Union, 2020

Приключиха световните преговори за ключовия Договор за откритото море, с цел защита на океана, справяне с влошаването на състоянието на околната среда, борба с изменението на климата и предотвратяване на загубата на биологично разнообразие.

Новият договор ще позволи създаването на големи защитени морски зони в открито море, които също така са необходими за изпълнение на Глобалното споразумение за биологичното разнообразие от Кунмин—Монреал, сключено през декември миналата година, с цел защита до 2030 г. на най-малко 30 % от океана. За първи път съгласно договора също така ще се изисква оценка на въздействието на икономическите дейности върху биологичното разнообразие в открито море. Развиващите се страни ще бъдат подпомагани при тяхното участие в новия договор и при неговото изпълнение чрез силен компонент за изграждане на капацитет и трансфер на морски технологии, който ще бъде финансиран от различни публични и частни източници, а също така и чрез справедлив механизъм за споделяне на потенциалните ползи от морските генетични ресурси.

Договорът „Биологично разнообразие извън националните юрисдикции“, договорен днес на 5-ата междуправителствена конференция в Ню Йорк, е плод на продължил повече от десетилетие световен ангажимент за намиране на решения по този ключов глобален екологичен въпрос. ЕС и неговите държави членки са начело на коалицията за високи амбиции за БРИНЮ, която изигра ключова роля в постигането на споразумението. Коалицията обединява 52 държави, които са поели ангажимент на най-високо политическо равнище да постигнат амбициозни действия за защитата на океаните. Началото ѝ беше поставено на срещата на върха „Един океан“ през 2022 г. в Брест от председателя Фон дер Лайен заедно с френското Председателство на Съвета.

Следващи действия

Сега след като преговорите са приключили, споразумението ще влезе в сила, щом бъде ратифицирано 60-те държави.  ЕС ще работи, за да гарантира, че това ще стане бързо, както и за да помогне на развиващите се страни да се подготвят за неговото изпълнение. За тази цел ЕС пое ангажимент да предостави 40 милиона евро като част от програмата „Глобален океан“ и прикани членовете на коалицията за високи амбиции да направят същото в рамките на своите възможности.

Официалното приемане на договора ще стане, след като бъде извършен правен преглед на езиците на ООН.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Уебсайт на ЕК за коалицията за високи амбиции и преговорите по БРИНЮ „Защита на океаните, време за действие“

Данни

Дата на публикуване
4 Mарт 2023 г.
Автор
Представителство в България