Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия22 Декември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Открита е нова сграда на Центъра за компетентност „Clean&Circle“, изградена със средства от ЕС

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) подпомага България с над 10.3 млн. евро за чисти технологии за устойчива околна среда.

проект „Clean&Circle„
© European Union, 2023

В четвъртък (21 декември 2023 г.) бе открита новата сграда на Центъра за компетентност „Clean&Circle“, разположена в кампус „Лозенец“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Центърът ще привлича специалисти от различни области да работят в екип за устойчиви и чисти технологии за по-устойчива околна среда. Наред с това, ново поколение специалисти ще бъде обучено в практиките на кръговата икономика. 

Центърът „Clean&Circle“ е създаден благодарение на проекта „Чисти технологии за устойчива околна среда — води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (BG05M2OP001-1.002-0019), съфинансиран с 10.3 милиона евро от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Проектът „Clean&Circle“ се изпълнява от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ има за цел да създаде стабилна инфраструктура и научноизследователски капацитет, предназначени за насърчаване на иновациите в кръговата икономика, със специален акцент върху управлението на водите, енергията и отпадъците. Проектът е структуриран около три вертикални модула: „Вода“, „Твърди отпадъци“ и „Прехвърляне“, всяка от които разглежда критични аспекти на кръговата икономика.

В поздравителен адрес по повод откриването на центъра, екипът на отдела за България в ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия посочва: „Целите на проекта придават нова динамика на иновациите и научните изследвания, насочени към устойчиво управление на водните, енергийните и отпадъчните ресурси. Това е важна стъпка към подпомагането на зеления и цифров преход, които са от съществено значение за нашето общо бъдеще. Проектът Clean&Circle не само развива инфраструктурата и научните възможности за иновации в областта на кръговата икономика, но и създава център за компетентност, където младите учени ще получат възможността да развиват своите умения и възможности в модерна среда и със съвременна апаратура, ключови за разработката на иновативни решения.

Подкрепеният от ЕС проект „Clean&Circle„ включва инвестиционен компонент за изграждане и оборудване на Центъра за компетентност, два комплекса с 11 лаборатории и един ускорител за технологично предприемачество и трансфер, осигурявайки най-съвременни съоръжения за изпълнение на научноизследователските и развойни дейности.

Данни

Дата на публикуване
22 Декември 2023 г.
Автор
Представителство в България