Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия14 Mай 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Открита е първата в България водородна зарядна станция, финансирана от ЕФРР

водородна зарядна станция

На 10 май 2024 г. се състоя официалното откриване на първата за България и региона водородна зарядна станция – част от проекта „ХИТМОБИЛ“.

Проектът насърчава устойчив транспорт и носи важни ползи за хората като осигурява по-чиста и по-ефективна транспортна инфраструктура. Новата станция за зареждане с водород, която е разположена в полевата лаборатория „Интегрирани енергийни системи“ на Експертния център „ХИТМОБИЛ“ в София, поставя началото на водородната електрическа мобилност в България.

Новото съоръжение коренно променя екологичния транспортен пейзаж на страната. Станцията, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е свидетелство за ангажимента на България към устойчиво развитие. 

С инвестиция от над 20 милиона лева Експертният център е създал шест най-съвременни лаборатории. Четири от тях са за промишлени научни изследвания, а два служат като центрове за експериментално развитие, оборудвани със съоръжения за полеви изпитания и демонстрации.

Проектът „HITMOBIL“ има за цел изграждането на всеобхватна национална и регионална инфраструктура, благоприятстваща разработването, изпитването, оптимизацията и промишлената интеграция на модерни системи за мобилност и акумулиране на енергия. В партньорство със седем института на БАН, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Българското водородно общество (BG H2 Society), проектът създава условия за съвместни иновации към по-екологосъобразно и устойчиво бъдеще.

ЕФРР инвестира над 400 милиона лева чрез оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г. Това финансиране улесни създаването на шест центъра за високи постижения и десет центъра за компетентност, които ще продължат да бъдат подпомагани в рамките на програмния период 2021-2027 г. по Програмата за научни изследвания, иновации и цифровизация за интелигентна трансформация.

Данни

Дата на публикуване
14 Mай 2024 г.
Автор
Представителство в България