Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия16 Януари 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Открита покана за изразяване на интерес за присъединяване към Алианса за критично важни лекарства

Стела Кириакиду

Органът на Европейската комисия за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) отправи открита покана за изразяване на интерес за присъединяване към Алианса за критично важни лекарства. Създаването на Алианса, който е консултативен и мрежов механизъм, е сред действията за предотвратяване на недостига на лекарства от критично значение, обявени от Комисията през октомври 2023 г.

Алиансът ще обедини всички заинтересовани страни и ще работи за укрепване на сътрудничеството между Комисията, националните правителства, индустрията и гражданското общество. Той ще формулира предизвикателствата, приоритетите за действие и възможните политически решения на проблема с недостига на лекарства.

Въз основа на списъка на Съюза на критично важните лекарства, публикуван от Европейската агенция по лекарствата през декември 2023 г., Алиансът ще се съсредоточи върху лекарствата с най-висок риск от недостиг и най-голямо въздействие върху здравните системи и пациентите.

Алиансът за лекарства от критично значение ще стимулира решения за производство и сключване на договори и финансиране за по-добра стратегическа автономност на тези медикаменти.

Алиансът е отворен за всички дружества и организации, държавите членки, местните и регионалните органи и техните агенции, социалните партньори, гражданското общество, здравните специалисти, пациентите, потребителите, както и други групи заинтересовани страни, органи и агенции на ЕС.

Тези, които проявяват интерес, следва да попълнят формуляра за интереси, който е публикуван на уебсайта на Алианса.

Алиансът, чиято продължителност ще е пет години, се очаква да заработи през следващата пролет и да публикува първите си препоръки относно действията, които трябва да се предприемат за подобряване на доставките на лекарства от критично значение, до есента.

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: „Началото на работата по Алианс за лекарствата от критично значение е нова глава за Европейския здравен съюз. Той бележи началото на съгласувано усилие за укрепване и модернизиране на производството на критично важни лекарства в ЕС и за диверсифициране на международните вериги на доставки. Алиансът ще спомогне за промяна на начина, по който произвеждаме и доставяме лекарства, и в крайна сметка ще укрепи сигурността на доставките. С тази инициатива ще гарантираме, че правителствата, индустрията, здравните специалисти и гражданското общество работят в сътрудничество, за да набележат решения за по-добра защита на пациентите и те винаги да имат достъп до лекарствата, от които се нуждаят.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
16 Януари 2024 г.
Автор
Представителство в България