Направо към основното съдържание
Представителство в България
Новинарска статия24 Oктомври 2022 г.Представителство в България

Почти 100 милиона евро за мерки в подкрепа на украинските бежанци в България

Border region between Romania and Ukraine

По-рано тази година, заедно със съ-законодателите, Европейската комисия одобри предложението ‚Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа‘ (CARE). CARE дава възможност на държавите-членки и регионите да предоставят спешна подкрепа за хората, бягащи от руската инвазия в Украйна, чрез въвеждане на гъвкавост в правилата на политиката на сближаване за периода 2014 - 2020 г. с цел бързо преразпределяне на наличното финансиране към подобна спешна подкрепа.

Като една от държавите, приемащи значителен брой украински бежанци, България се възползва от тази гъвкавост и Европейската комисия наскоро одобри отпускането на общо 37.4 млн. евро за мерки по CARE. Тези средства се предоставят по оперативните програми „Околна среда“ и „Добро управление“, като осигуряват съответно 15.6 милиона евро и 21.8 милиона евро. 13.3 милиона евро са от Европейския фонд за регионално развитие, 18.5 милиона евро от Европейския социален фонд и 5.6 милиона евро - национално съфинансиране. В следващите седмици се очаква да бъдат одобрени още 37 милиона евро от оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“. 

Средствата, програмирани в рамките на CARE, ще допринесат за покриване на разходите за основните нужди на бежанците в България, които бягат от войната в Украйна - настаняване и храна.

Те са в допълнение към вече одобрената подкрепа през лятото на 2022 г. по REACT EU насочени към интеграция на пазара на труда и хранителна и основна материална помощ - 26 милиона евро.

Как украински бежанци намират работа в Българя

Руската инвазия в Украйна предизвика хаос в региона. Поминъкът на хората бе унищожен, което накара много украинци да напуснат родината си, за да потърсят убежище в страни като България. Украинците са изправени пред трудната задача да изградят отново живота си. Но благодарение на един нов проект, изграждането на нов живот става много по-лесно.

С подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ) и REACT-EU (Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа), проектът "Солидарност" има за цел да помогне на украинците да се установят в България, като ги улесни в намирането на работа. Проектът също така предоставя средства за настаняване и финансова подкрепа, както и семинари за развитие на професионални умения. 

Татяна е една от многото, които са се възползвали от проекта. В Украйна е работила като счетоводител и благодарение на проекта, се e свързвала с Агенцията по заетостта, която й намира работа в областта на счетоводството.. 

„Толкова се радвам, че започнахме да се разбираме много бързо с екипа“, казва тя. „Толкова е удовлетворяващо да върша работата, за която имам уменията и опита.“

Проектът "Солидарност" дава възможност на Татяна да продължи професионалния си път. Тя се чувства удовлетворена и планира да остане в компанията, в която е назначена като счетоводител. 

Свитлана е била лекар в Украйна. Тя е пионер във въвеждането на подхода "телемедицина" за провеждане на дистанционни прегледи на пациенти в медицинския център, където е работила. Благодарение на проекта, Свитлана успява да продължи да практикува професията си.

Щастлива съм, че имам възможността да развивам уменията си в моята професионална сфера тук, в България.

От новата си позиция в България тя продължава да популяризира телемедицината, особено сред пациентите бежанци от Украйна. Проектът "Солидарност" предоставя на Свитлана възможност да развива уменията си с достъп до оборудване на високо ниво.

Имам шанса да работя с още по-добро медицинско оборудване, отколкото в Украйна. Искам да остана тук и да продължа работата си!“

Над 9 000 украински бежанци ще се възползват от услугите, предоставяни по проекта "Солидарност". Никога не е лесно да избягаме от травмата на войната, но поставянето на силен акцент върху подкрепата за хората да намерят работа, може да помогне на украинците да се установят и да се чувстват добре в новия си живот.

За повече информация:

Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Регламент (ЕС) 2021/1060 по отношение на допълнителната гъвкавост за справяне с последиците от военната агресия на Руската федерация FAST (Гъвкава помощ за териториите) — CARE

Данни

Дата на публикуване
24 Oктомври 2022 г.
Автор
Представителство в България