Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия24 Hоември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Покана за представяне на предложения по линия на Европейския корпус за солидарност

Европейски корпус за солидарност
European Union, 2017

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за 2023 г. по линия на Европейския корпус за солидарност. Европейският корпус за солидарност е програма на ЕС за млади хора, които желаят да участват в дейности за солидарност в различни области — от подпомагане на хора в неравностойно положение до принос към действия в областите на здравето и околната среда в целия ЕС и извън него.

Като се основава на Европейската година на младежта целта на поканата е да се създадат повече възможности за младите хора за участие в дейности за солидарност, като се предоставят над 142 милиона евро. По линия на поканата ще бъдат финансирани доброволчески дейности, ръководени от млади хора проекти за солидарност, доброволчески екипи във високоприоритетни области, насочени към подпомагане на лица, бягащи от въоръжени конфликти и други жертви на природни или неприродни бедствия, и превенция, популяризиране и подкрепа в областта на здравеопазването, както и следващото издание на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ.

Тази покана също така предлага на участниците възможността да се включат в операции за хуманитарна помощ по целия свят. С помощта на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ следва да се развива солидарност между организации и доброволци от държавите членки, трети държави, асоциирани към програмата, и хора и общности извън Европейския съюз. В резултат на това първите доброволци ще бъдат изпратени на терен за участие в проекти с широк обхват.

В програмата могат да участват хора на възраст между 18 и 30 години за дейности за солидарност, с които се преодоляват обществени предизвикателства, и млади хора на възраст между 18 и 35 години като доброволци в подкрепа на дейности в областта на международната хуманитарна помощ.

Младите хора, които желаят да участват в дейности по линия на Корпуса трябва да се регистрират в портала на Европейския корпус за солидарност, където могат да търсят и откриват организации, изпълняващи проекти. Групи от млади хора, регистрирани в портала на Европейския корпус за солидарност, също могат да подават заявления за финансиране на проекти за солидарност, които ръководят сами.

Всеки публичен или частен орган може да кандидатства, за да получи финансиране за извършването на дейности в рамките на Европейския корпус за солидарност въз основа на знак за качество, с който се удостоверява, че е в състояние да извършва висококачествени дейности за солидарност в съответствие с принципите, целите и изискванията на програмата. Те могат да подадат заявление с помощта на националните агенции по програмата „Европейски корпус за солидарност“, установени във всички държави от ЕС и трети държави, асоциирани към програмата, или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) за централизираните действия. В поканата за представяне на предложения са изброени различните видове действия, критериите за допустимост и съответните срокове за кандидатстване.

За повече информация:

Годишна работна програма за 2023 г.

Покани за представяне на предложения | Европейски младежки портал

Новинарска статия на Европейския младежки портал

Ръководство за програмата за 2023 г.

Данни

Дата на публикуване
24 Hоември 2022 г.
Автор
Представителство в България