Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия29 Юни 2022 г.Време за четене 1 мин

Политиката на сближаване увеличава подкрепата за справяне с последиците от агресията на Русия в Украйна

Press conference by Nicolas Schmit and Elisa Ferreira, European Commissioners, on Flexible Assistance to Territories to address the consequences of the Russian invasion of Ukraine

Европейската комисия предприе още една важна стъпка, за да помогне на държавите членки, регионалните и местните власти и другите партньори да се справят с последиците от агресията на Русия срещу Украйна — приет беше механизмът FAST-CARE, „Гъвкава помощ за териториите“. Това е нов комплексен пакет, чрез който подкрепата, която вече се предоставя в рамките на „Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа“ (CARE), се разширява, като се предлага допълнителна подкрепа и допълнителна гъвкавост за финансирането по линия на политиката на сближаване.

CARE мобилизира инвестиции за жилищно настаняване, здравеопазване, превод, обучение за разселените лица, както и за държавите, които ги приемат. Въпреки това, тъй като нуждите продължават да нарастват, Европейският съвет, Европейският парламент и регионите на ЕС призоваха Комисията да представи нови инициативи в рамките на многогодишната финансова рамка в подкрепа на усилията на държавите членки.

FAST-CARE отговаря на тези искания, като предлага допълнителна гъвкавост при изпълнението на инвестициите в рамките на политиката на сближаване, като допринася също така за смекчаване на забавеното изпълнение на финансирани от ЕС проекти поради комбинирания ефект на COVID-19 и причинените от войната големи разходи за енергия, недостиг на суровини и работна сила.

С пакета се въвеждат три промени в законодателството в областта на политиката на сближаване за периодите 2014—2020 г. и 2021—2027 г. с цел допълнително ускоряване и опростяване на подкрепата, която държавите членки оказват за интеграцията на граждани на трети държави, като същевременно продължават да работят за възстановяването на регионите от пандемията от COVID-19:

  1. Повече подкрепа за тези, които приемат разселени лица — държави членки, местни власти и организации на гражданското общество
  1. Гаранции, че инвестициите отиват там, където са необходими
  2. Практическа подкрепа за решаване на проблема със забавеното изпълнение на проекти

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите

Данни

Дата на публикуване
29 Юни 2022 г.