Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия8 Септември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Преди речта за състоянието на Съюза, ЕК публикува преглед на основните си действия през годината

Прегледът на действията и постиженията на ЕС през изминалата година е достъпен на всички европейски езици.

SOTEU

В навечерието на Речта за състоянието на Съюза, която председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе на 13 септември, ЕК публикува преглед на работата и постиженията си през изминалата година.

Подробната публикация е достъпна на всички езици на ЕС, а българската й версия може да бъде изтеглена директно от тук.

Публикацията описва действията на ЕС в отговор на агресивната война на Русия срещу Украйна, усилията за намаляване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива, както и напредъка по другите политически приоритети на Комисията. В детайли са представени и действията, които ЕК предприе за укрепване на просперитета и устойчивостта на ЕС чрез NextGenerationEU и RePowerEU, за ускоряване на изпълнението на Европейския зелен пакт и за осъществяването на цифровото десетилетие на Европа. Документът съдържа и преглед на ангажираността на ЕС с партньори по света с фокус върху търговската програма. Предоставена е информация и за инициативите, предприети за укрепване на стълбовете на европейската демокрация и изграждане на Съюз на равенство. 

Вижте резюмето на прегледа на постиженията на ЕС по-долу.

Годишната реч за състоянието на Съюза и пленарният дебат ще бъдат предавани на живо от Страсбург в сряда, 13 септември 2023 г., от 10.00 ч. българско време с превод на български език на: 

Пълна информация за речта за състоянието на Съюза през 2023 г. може да бъде намерена на специализираната уебстраница на ЕК.

Преглед на постиженията на ЕС - резюме

От началото на мандата на Комисията фон дер Лайен, ЕС устоя на световната пандемия, положи сериозни усилия за преодоляване на енергийната криза и прие на своя територия най-големия брой разселени лица от Втората световна война насам, като същевременно продължи да се стреми към Европейския зелен пакт, ориентираните към човека цифрови иновации и социалната справедливост. Как това съответства на постиженията на Комисията през последните 12 месеца може да бъде прочетено в брошурата от 120 страници, разделена на три глави: „Защита на обещанието на Европа„, „Инвестиране в просперитета на Европа„ и „Изграждане на устойчивостта на обществото на Европа“.

  • Защита на обещанието на Европа

Преди повече от година ЕС беше изправен пред едно от най-големите предизвикателства — войната на нашия континент. От момента, в който Русия започна бруталната си и престъпна агресивна война срещу Украйна, ЕС се ангажира да защити украинското цивилно население. Държавите членки отвориха домовете и сърцата си като предложиха временна закрила на приблизително 4 милиона украинци. ЕС се превърна в сигурно убежище за почти една пета от децата на Украйна.

През 2023 г. 7.9 милиона украинци, включително в тежко засегнатите райони, са получили хуманитарна помощ от ЕС и други щедри донори. Безпрецедентната финансова подкрепа в размер на над 76 милиарда евро помогна на Украйна да продължи да плаща заплати и пенсии и да поддържа основните обществени услуги като болници, училища и жилища за разселени хора. Също толкова непоколебими бяха военната подкрепа и помощ на ЕС за Украйна.

Същевременно ЕС подготвя почвата да потърси отговорност от Русия за бруталното й нашествие и извършените жестокости, включително чрез създаването на Международен център за наказателно преследване на престъплението агресия срещу Украйна. Досега 11-те пакета от сериозни санкции срещу Русия, приети от ЕС, са предизвикали значителен ефект върху икономиката на страната.

Подкрепата за реформите, възстановяването и реконструкцията на Украйна вече започна. Бъдещето на Украйна е в рамките на ЕС, както беше потвърдено по време на поредица от важни международни събития, сред които първата по рода си среща между ЕК и украинското правителство през февруари.

  • Инвестиране в просперитета на Европа

През изминалата година Комисията успешно противодейства на енергийната война на Русия срещу европейската икономика с помощта на REPowerEU. Този инструмент гарантира енергийната сигурност на ЕС чрез диверсифицирани доставки от надеждни партньори, добре запълнени запаси от газ, икономии на енергия и увеличаване и ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници. През 2023 г. по-малко от 10 % от общия внос на газ идва от Русия. Удвоихме допълнителното внедряване на възобновяеми енергийни източници в целия ЕС. Инсталирани са рекордните 41 гигавата нови мощности за слънчева енергия, а вятърната мощност се е увеличила с 15 гигавата. За първи път през 2022 г. се произвежда повече електроенергия от вятърна и слънчева енергия, отколкото от газ.

Европейският зелен пакт върви по план повече от три години след неговото начало; и въпреки двете безпрецедентни глобални кризи, повечето инициативи бяха предложени и съзаконодателите ги превърнаха в закони. По други аспекти те напредват по споразуменията, като вече се оформят и важни инициативи. Тази година бяха въведени и други основни предложения в контекста на Промишления план на Зеления пакт и Плана за действие за кръговата икономика – например Законодателния акт за суровините от изключителна важност, Законодателния акт за промишлеността с нулеви нетни емисии, реформата на пазара на електроенергия, Регламента за опаковките и отпадъците и много други.

По отношение на цифровите иновации, Европейската комисия постигна напредък с приемането на политическата програма „Цифрово десетилетие“, а по-рано тази година съзаконодателите постигнаха ключови споразумения относно Eвропейския законодателен акт за интегралните схеми и Законодателния акт за данните.

През 2023 г. — Европейската година на уменията — Комисията постави акцент върху социалните права, условията на труд и програмата за уменията. През тази година продължи да се развива NextGenerationEU – общата европейска инвестиция в размер на 800 милиарда евро, в основата на която стои Механизмът за възстановяване и устойчивост. В резултат на това бяха реализирани осезаеми и устойчиви проекти на място.

Тази година бяха подкрепени около 90 големи инфраструктурни проекти в световен мащаб чрез Global Gateway — плана на ЕК на стойност 300 милиарда евро за устойчиви глобални инвестиции. Програмата на ЕС в областта на търговията беше подновена с успешното приключване на преговорите за споразумения за свободна търговия с Австралия, Чили и Нова Зеландия.

  • Изграждане на устойчивостта на обществото в Европа

В навечерието на изборите за Европейски парламент през 2024 г., Европейската комисия предложи допълнителни правни инструменти за защита на демокрацията, утвърждаване на принципите на правовата държава, борба с корупцията, гарантиране на равенството между половете и ЛГБТИК, борба с расизма и антисемитизма и борба с дискриминацията на хората с увреждания.

С инициативи като стратегията на ЕС за морска сигурност и космическата стратегия за сигурност и отбрана, Комисията разшири обхвата на своя ангажимент за защита на гражданите и предприятията в ЕС. И с оглед на подобряването на превенцията и подготвеността в цяла Европа, тази година ЕК повиши устойчивостта на Европа в областта на гражданската защита при бедствия.

През 2023 г. беше добавен и основен стълб към Европейския здравен съюз — най-същественото преразглеждане на законодателството в областта на фармацевтичните продукти от две десетилетия насам — както и първият всеобхватен подход на ЕС към психичното здраве.

По отношение на миграцията, Комисията представи нови планове за действие относно миграционните маршрути и стратегия за интегрирано управление на границите. След земетресението в Турция и Сирия, ЕС стартира най-голямата операция по издирване и спасяване, координирана чрез Механизма за гражданска защита на ЕС, и беше домакин на международна донорска конференция в солидарност с жертвите от земетресението.

 

Данни

Дата на публикуване
8 Септември 2023 г.
Автор
Представителство в България