Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия14 Oктомври 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Предложение на Европейската комисия относно възможностите за риболов в Черно море за 2023 г.

Улов на риба

Европейската комисия прие предложението си за възможностите за риболов за 2023 г. по отношение на Средиземно море и Черно море. С предложението се насърчава устойчивото управление на рибните запаси в Средиземно море и в Черно море и се изпълняват политическите ангажименти, поети в декларацията MedFish4Ever и Декларацията от София . То отразява амбицията на Комисията да осигури устойчивостта на рибарството в тези два морски басейна в съответствие със стратегията на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) до 2030 г. GFCM е регионалната организация за управление на рибарството, която следи за опазването и управлението на рибните запаси в Средиземно море и Черно море.  

Комисията предлага да се използват същите инструменти, които бяха въведени с възможностите за риболов за 2022 г. въз основа на най-актуалните научни становища, например определено риболовно усилие за траулерите и корабите с парагади, както и ограничения на улова на океанската розова скарида. Тези мерки бяха установени в рамките на многогодишния план за управление на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море с цел най-късно до 1 януари 2025 г. да се постигне т. нар. „максимален устойчив улов“ (МУУ) — максималното количество риба, което рибарите могат да добиват, без да бъдат застрашени възстановяването и бъдещата продуктивност на съответния запас.  

По отношение на Черно море предложението предвижда ограничения на улова и квоти за запасите от калкан и цаца. По отношение на цацата Комисията предлага да се запази ограничението на улова от 2022 г. По отношение на калкана равнищата на общия допустим улов (ОДУ) и квотите ще бъдат определени и приети на годишното заседание на GFCM през 2022 г.  

Предложението на Комисията ще бъде допълнено на по-късен етап в зависимост от резултатите от годишното заседание на GFCM (насрочено за 7—11 ноември 2022 г.) и наличието на научни становища относно запасите от дънни видове, обхванати от многогодишния план за западната част на Средиземно море.  

Съветът ще обсъди предложението на Комисията на 12—13 декември и ще установи разпределянето на възможностите за риболов. Регламентът следва да се прилага от 1 януари 2023 г. 

За повече информация:

Съобщение за медиите относно предложението за възможностите за риболов за 2023 г.

Предложение за Регламент на Съвета за определяне за 2023 година на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море 

Данни

Дата на публикуване
14 Oктомври 2022 г.
Автор
Представителство в България