Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия19 Юни 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Предложение за бюджета на ЕС за следващата година

годишен бюджет на ЕС за 2025 г.

Европейската комисията предлага бюджет на ЕС за 2025 г. в размер на 199,7 милиарда евро. Той ще бъде допълнен от плащания в размер на приблизително 72 милиарда евро по линия на NextGenerationEU. 

Този значителен финансов пакет ще подпомогне ЕС в изпълнението на неговите политически приоритети, като същевременно интегрира промените, договорени в междинния преглед на многогодишната финансова рамка (МФР) през февруари 2024 г. 

53,8 милиарда евро са предвидени за общата селскостопанска политика и 49,2 милиарда евро - за регионалното развитие и сближаване.

Проектобюджетът за 2025 г. насочва средства към областите, в които те могат да доведат до най-голяма промяна, в сътрудничество и в съответствие с нуждите на държавите членки. Проектът за бюджет също така ще осигури подкрепа за сирийските бежанци в Турция и по-широкия регион, южното съседство, включително външното измерение на миграцията, Западните Балкани и стабилна и предвидима подкрепа за Украйна.

Комисарят по въпросите на бюджета и администрацията Йоханес Хан заяви: „Бюджетът на ЕС продължава да предоставя на Европа средствата за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства, по-специално чрез подкрепа за екологичния и цифровия преход и повишаване на цялостната устойчивост на Съюза. Успяхме също така да укрепим позицията си във външен план: междинното преразглеждане на МФР беше от съществено значение, за да може нашият Съюз да реагира на последиците от агресивната война на Русия в Украйна на стабилна основа, да укрепи капацитета ни за реагиране при природни бедствия и да отговори на световната конкуренция по отношение на ключови критични технологии.“

Допълнителна информация е налична в съобщението за медиите и в документа „Въпроси и отговори“.

Данни

Дата на публикуване
19 Юни 2024 г.
Автор
Представителство в България