Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия9 Декември 2021 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Предложения на ЕК за подобряване на условията на труд на хората, работещи през цифрови платформи

Европейската комисия предлага набор от мерки за подобряване на условията на труд при работа през платформи и за подкрепа на устойчивия растеж на цифровите трудови платформи в ЕС.

С новите правила ще се гарантира, че хората, работещи през цифрови платформи, могат да се ползват от трудовите права и социалните обезщетения, на които имат право. Тези хора също така ще получат допълнителна защита по отношение на използването на алгоритмично управление (т.е. автоматизирани системи, които подпомагат или заместват управленските функции на работното място). Общ набор от правила на ЕС ще осигури по-голяма правна сигурност и това ще даде възможност на цифровите трудови платформи да се възползват в пълна степен от икономическия потенциал на единния пазар и еднакви условия на конкуренция.

Пакетът от мерки, представен днес от Комисията, включва:

  • съобщение, в което се определят подходът и мерките на ЕС относно работата през платформи. Те се допълват от действия, които националните органи, социалните партньори и други имащи отношение участници следва да предприемат на съответното равнище. Това също така има за цел да се поставят основите за разработване на бъдещи световни стандарти за висококачествена работа през платформи;
  • предложение за директива относно подобряването на условията на труд при работа през платформи. Това включва мерки за правилно определяне на трудовия статус на хората, работещи през цифрови платформи, и нови права за работниците и самостоятелно заетите лица по отношение на алгоритмичното управление;
  • проект на насоки, с които се изяснява прилагането на законодателството на ЕС в областта на конкуренцията по отношение на колективните трудови договори на стремящите се да подобрят условията си на труд самостоятелно заети лица без служители. Това включва лицата, които работят през цифрови платформи.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук

Данни

Дата на публикуване
9 Декември 2021 г.
Автор
Представителство в България