Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия5 Mарт 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Първа по рода си Европейска стратегия за отбранителната промишленост

Европейска стратегия за отбранителната промишленост

Европейската комисия и Върховният представител представиха първата по рода си Европейска стратегия за отбранителната промишленост и предложиха амбициозен набор от нови действия в подкрепа на конкурентоспособността и готовността на отбранителната промишленост.

Преди две години необоснованата и продължаваща агресивна война на Русия срещу Украйна отбеляза завръщането на конфликта с висока интензивност на нашия континент. Европейската стратегия за отбранителната промишленост определя ясна дългосрочна визия за постигане на готовност на европейската промишленост в сферата на отбраната. Като първо незабавно и централно средство за изпълнение на стратегията, Комисията представи законодателно предложение за Европейска програма за отбранителна промишленост (EDIP) и рамка от мерки за гарантиране на навременната наличност и доставка на отбранителни продукти.

В стратегията се очертават предизвикателствата, пред които понастоящем е изправена европейската отбранителна технологична и индустриална база, но също така и възможността да се използва пълният ѝ потенциал, и се очертава посока за следващото десетилетие.

EDIP е новата законодателна инициатива, която ще премине от краткосрочни спешни мерки, приети през 2023 г. и завършващи през 2025 г., към по-структурен и дългосрочен подход за постигане на отбранителна промишлена готовност. Това ще гарантира непрекъснатост на подкрепата за европейската отбранителна технологична и промишлена база, която ще съпътства бързото ѝ адаптиране към новата реалност. EDIP ще мобилизира 1,5 милиарда евро от бюджета на ЕС за периода 2025—2027 г.

Жозеп Борел, върховен представител и заместник-председател на ЕК, заяви: "Бруталната агресивна война на Русия срещу Украйна върна войната с висока интензивност в Европа. След десетилетия на недостатъчно изразходване на средства трябва да инвестираме повече в отбраната, но трябва да го направим по-добре и заедно. Силната, устойчива и конкурентоспособна европейска отбранителна промишленост е стратегически императив и предварително условие за повишаване на нашата отбранителна готовност. Трябва също така да засилим военната си подкрепа за Украйна, включително като подкрепяме нейната отбранителна промишлена база. Настоящата стратегия бележи промяна на парадигмата към Съюз, който е силен участник в областта на сигурността и отбраната и по-добър партньор, в съответствие с целите на Стратегическия компас."

Повече информация е налична в съобщението за медиите и в документа „Въпроси и отговори“.

Данни

Дата на публикуване
5 Mарт 2024 г.
Автор
Представителство в България