Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия8 Февруари 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Първи план-график на прехода към устойчива, екологична и цифрова туристическа екосистема

Европейската комисия представи план-графика на прехода за туризма по време на Дните на промишлеността на ЕС.

Participation of Maroš Šefčovič, Vice-President of the European Commission, in the European Industry Days

План-графикът на прехода е план, създаден съвместно с участниците в туристическата екосистема, в който подробно се описват ключовите действия, цели и условия за постигане на екологичния и цифровия преход и дългосрочната устойчивост на сектора. Комисията прикани участващите страни да се включат в неговото изпълнение. План-графикът на прехода призовава туристическата общност да приложи мерки в двадесет и седем области, включително:

  • инвестиране в кръговост с цел намаляване на използването на енергия и вода, генерирането на отпадъци и замърсяването, като същевременно се отговори по-добре на нарастващото търсене на устойчив туризъм;
  • подобряване на практиките за обмен на данни, за да се даде възможност за нови иновативни туристически услуги и да се подобри устойчивото управление на дестинациите;
  • инвестиране в умения, за да се гарантира наличието на квалифицирана работна сила и привлекателни кариери в туристическата екосистема.

Активното включване на всички участници в сектора ще бъде от ключово значение за успеха на екологичния и цифровия преход. Ето защо днес Комисията стартира онлайн проучване, приканващо туристическата общност в ЕС да сподели информация за своите индивидуални и колективни ангажименти и да изрази интерес към съвместна работа по осъществяването на прехода. Комисията ще работи със заинтересованите страни за насочване, подкрепа и проследяване на напредъка на прехода.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук

Данни

Дата на публикуване
8 Февруари 2022 г.
Автор
Представителство в България