Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия1 Февруари 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Първото по рода си преразглеждане на дългосрочния бюджет на ЕС ще спомогне за справяне с предизвикателствата

Шарл Мишел, Урсула фон дер Лайен

Европейската комисия приветства историческото споразумение на Европейския съвет за първото преразглеждане на таваните на многогодишната финансова рамка. Съгласието на Съвета потвърждава всички приоритети на предложението на Комисията и обхваща 80% от поисканото финансиране. Това увеличение ще позволи на ЕС да продължи да изпълнява общите си приоритети в полза на хората в Съюза и извън него.

Основните елементи, които преразглеждането обхваща, включват:

  • Критична подкрепа за Украйна: новият механизъм за Украйна, основан на безвъзмездни средства, заеми и гаранции, с общ капацитет от 50 милиарда евро за периода 2024—2027 г., ще отговори на непосредствените нужди, възстановяването и модернизацията на Украйна по пътя ѝ към ЕС.
  • По-нататъшни действия в областта на миграцията и външните предизвикателства: увеличение с 9.6 милиарда евро, което ще подпомогне вътрешното и външното измерение на миграцията и ще помогне на партньорите в Западните Балкани, южното съседство и отвъд тях.
  • Укрепване на суверенитета и конкурентоспособността: платформата „Стратегически технологии за Европа“ (STEP) ще насърчава дългосрочната конкурентоспособност на ЕС по отношение на критичните технологии в областта на цифровите и дълбоките технологии, чистите технологии и биотехнологиите с нови възможности за гъвкавост и стимули за финансиране по линия на сближаването и Механизма за възстановяване и устойчивост, както и допълнителни средства в размер на 1.5 милиарда евро към Европейския фонд за отбрана.
  • По-решителен отговор на непредвидени предизвикателства: бюджетът на ЕС беше мобилизиран за справяне с повтарящите се кризи от 2021 г. насам — енергийната криза, продоволствените кризи и последиците от войната на Русия на фона на нарастващата инфлация и разходите за лихви. За да се гарантира, че бюджетът на ЕС може да продължи да реагира на непредвидени обстоятелства, Инструментът за гъвкавост ще бъде увеличен с 2 милиарда евро, а максималният размер на резерва за солидарност и спешна помощ ще бъде увеличен с 1.5 милиарда евро и ще бъде разделен на два отделни инструмента: Европейски резерв за солидарност и Резерв за спешна помощ. 
  • Тристепенен механизъм, който да се използва в случай на извънредна ситуация, и нов инструмент ще дадат яснота относно бюджетните механизми за финансиране на разходите, свързани с NextGenerationEU.

Финансирането на преразглеждането ще бъде осигурено чрез комбинация от нови ресурси и преразпределения в рамките на бюджета на ЕС. Това ще позволи на ЕС да продължи да действа по най-неотложните приоритети, като същевременно сведе до минимум въздействието върху националните бюджети.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заяви: „Европейският съвет препотвърди непоколебимия ангажимент на Европа да подкрепя Украйна и постигна съгласие по първото по рода си преразглеждане на многогодишния бюджет, като потвърди приоритетите, които Комисията представи през юни. Удовлетворена съм, че получихме 80% от финансирането, което поискахме. Потвърдихме отново ангажимента си за борба с незаконната миграция, ангажимента да подкрепяме партньорите в страните от Западните Балкани и Южното съседство. Ще увеличим и способността си за справяне с природни бедствия и хуманитарни кризи. Освен това ще подкрепим така необходимото развитие на критични технологии в Европа, включително в областта на отбраната, и ще повишим конкурентоспособността. С това споразумение Европа е обединена и е добре подготвена за предстоящите предизвикателства. С други думи, днес Европа стана по-силна.

През 2020 г. ЕС постигна съгласие по дългосрочния си бюджет за периода 2021—2027 г. Заедно с инструмента за възстановяване NextGenerationEU той възлиза на 2.018 трилиона евро по текущи цени, което представлява най-големият пакет от стимули, финансиран някога от ЕС. От 2021 г. насам бюджетът е от основно значение за преодоляване на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията от коронавирус, и за подпомагане на прехода към по-издръжлива, модерна и по-устойчива Европа. 

На 20 юни 2023 г. Европейската комисия предложи целево преразглеждане на многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.

Допълнителна информация

Съобщение за пресата

Изказване на председателя на ЕК след извънредното заседание на Европейския съвет

Данни

Дата на публикуване
1 Февруари 2024 г.
Автор
Представителство в България