Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия30 Юни 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Пътища към успеха в училище: ЕК с нови мерки за подобряване на образователните резултати

Visit of Mariya Gabriel, European Commissioner, to a primary school that welcomes Ukrainian children, in Brussels

Днес Европейската комисия публикува предложение за препоръка на Съвета „Пътища към успеха в училище“, в която се очертава набор от конкретни мерки на политиката за справяне с преждевременното напускане на училище и слабите резултати по отношение на основни умения (четене, математика и природни науки) при 15-годишните, и по-специално тези от тях в неравностойно положение. Тези мерки са насочени към нуждите на учащите, учителите и обучителите, както и на училищата и образователните системи. Те включват наблюдение, предотвратяване, интервенция и компенсиране, но са силно съсредоточени върху предотвратяването и ранната интервенция. В предложението също така се призовава за повишено внимание към благополучието в училище, което оказва силно въздействие върху образователните резултати и е ключов елемент от успеха на училището.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Наш дълг е да гарантираме, че всички учащи, независимо от социално-икономическия си произход или личното си положение, имат възможност да реализират пълния си потенциал. И все пак тези фактори все още са най-силно определящите за образователните резултати на учениците. С „Пътища към успеха в училище“ представяме конкретни мерки, за да дадем на всички млади европейци реален шанс да успеят в училище.

Повече подробности ще откриете в публикуваното съобщение за медиите.

Данни

Дата на публикуване
30 Юни 2022 г.
Автор
Представителство в България