Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия27 Септември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Публикуван е първият годишен доклад за състоянието на цифровото десетилетие

Цифрово десетилетие
(c) European Commission, 2023

Първият годишен доклад за състоянието на цифровото десетилетие, представен днес от Европейската комисия, предоставя цялостен преглед на напредъка към постигане на цифровата трансформация. Докладът включва оценка на резултатите в постигането на целите и задачите на Европа до 2030 г. в направленията цифрови умения, цифрова инфраструктура, цифровизация на предприятията - включително използването на изкуствен интелект (ИИ) - и цифровизация на обществените услуги.

Докладът отправя призив към държавите членки за колективни действия за преодоляване на недостига на инвестиции, ускоряване на цифровата трансформация в Европа и за повече усилия за постигане на целите на политическата програма „Цифрово десетилетие“, влязла в сила на 9 януари 2023 г.

Докладът съдържа глави за отделните държави членки и формулира препоръки - както общи, така и специфични за отделните страни - на базата на констатации в следните области:

  • Цифрова инфраструктура — сигурна свързаност: Необходими са допълнителни инвестиции от най-малко 200 милиарда евро, за да се гарантира пълно покритие с гигабитов интернет в целия ЕС, както и 5G покритие във всички населени райони. Държавите членки следва да картографират своите пропуски в свързаността и да проучат възможностите за финансиране, за да допълнят частните инвестиции в райони, които не са икономически жизнеспособни;
  • Полупроводници: Държавите членки следва да насърчават националните политики и инвестиции за допълнително стимулиране на вътрешния капацитет за проектиране и производство на интегрални схеми и за повишаване на местните умения в областта на модерните технологии;
  • Цифровизация на предприятията: За да се подобри внедряването на технологиите, държавите членки следва да повишават осведомеността относно ползите от цифровизацията на предприятията, както и да насърчават и подкрепят европейските цифрови иновационни центрове;
  • Цифровизация на публичните услуги: Много държави членки са в добра позиция да постигнат пълна цифровизация на обществените услуги и здравните досиета, както и внедряването на цифровата самоличност за своите граждани. Необходими са обаче значителни инвестиции за подобряване на трансграничната достъпност и ефективност на обществените услуги. Що се отнася до европейския портфейл за цифрова самоличност, пълното му внедряване е в ход: очаква се то да завърши до 2030 г. и бъде допълнено от цифровото евро, предложено през юни 2023 г.;
  • Цифрови умения: Държавите членки трябва да дадат приоритет на инвестициите във висококачествено образование и умения и да насърчават участието на жените в НТИМ (наука, технологии, инженерство и математика) от ранна възраст.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви: "Посланието на първия ни доклад за цифровото десетилетие е ясно: трябва да увеличим усилията си за постигане на целите си до 2030 г. Сега е моментът да работим заедно, за да поставим Европа на челно място в цифровия преход. Това е смисълът на препоръките, които отправяме днес към държавите членки."

Следващи стъпки

Държавите членки ще очертаят действията, които възнамеряват да предприемат за постигане на целите и задачите, в своите национални пътни карти, които ще бъдат публикувани до 9 октомвриВ срок от два месеца след приемането на доклада Европейската комисия и държавите членки ще обсъдят предварителните забележки с акцент върху препоръките, отправени от Комисията в нейния доклад.

Допълнителна информация

Първи доклад за състоянието на цифровото десетилетие - съобщение за пресата

Информационен документ за състоянието на цифровото десетилетие

Първи доклад за състоянието на цифровото десетилетие — въпроси и отговори

Данни

Дата на публикуване
27 Септември 2023 г.
Автор
Представителство в България