Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия22 Hоември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Румъния: показателите по механизма за сътрудничество и проверка са изпълнени в задоволителна степен

The statuette of Themis, goddess of divine justice

Европейската комисия прие последния си доклад относно стъпките, предприети от Румъния за изпълнение на ангажиментите ѝ по отношение на съдебната реформа и борбата с корупцията в рамките на механизма за сътрудничество и проверка (МСП). В доклада се прави преглед на постигнатия напредък по оставащите препоръки и изпълнението на показателите по МСП след доклада по МСП от юни 2021 г. 

Комисията счита, че напредъкът, постигнат от Румъния, е достатъчен за изпълнението на ангажиментите по МСП, поети към момента на присъединяването ѝ към ЕС, и че процесът по покриването на всички показатели може да бъде успешно приключен. Отсега нататък Комисията вече няма да наблюдава или да докладва за Румъния в рамките на МСП, но мониторингът ще продължи в рамките на годишния цикъл в областта на върховенството на закона. Докладването ще бъде консолидирано в годишния доклад на Комисията относно върховенството на закона, какъвто е случаят за всички държави членки.

МСП беше създаден при присъединяването на България и Румъния към ЕС през 2007 г. с цел наблюдение на напредъка в областта на съдебната реформа, корупцията и организираната престъпност.

В доклада по МСП от октомври 2019 г. се стигна до заключението, че България е изпълнила задоволително останалите препоръки по МСП, че е постигнала достатъчен напредък в изпълнението на ангажиментите си към момента на присъединяването си към ЕС и че процесът по покриването на всички показатели може да бъде успешно приключен.

Оттогава България вече не е обект на мониторинг или докладване по МСП и се наблюдава в рамките на годишния цикъл на върховенството на закона, и по-конкретно в годишния доклад на Комисията относно върховенството на закона.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Информационния документ

Данни

Дата на публикуване
22 Hоември 2022 г.
Автор
Представителство в България