Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия5 Aприл 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Съдебно сътрудничество: EK предлага правила относно трансфера на наказателни производства

Justice

Европейската комисия прие предложение за Регламент относно трансфера на наказателни производства между държавите членки. С увеличаването на трансграничната престъпност нараснаха случаите, при които няколко държави членки са компетентни да провеждат наказателно преследване по едно и също дело. Паралелните или множеството производства могат да бъдат неефикасни и неефективни, но също така могат да накърнят правата на засегнатите лица, тъй като дадено лице не може да бъде преследвано и наказвано два пъти за едно и също престъпление.

Това предложение ще спомогне за предотвратяване на дублирането на производства и за избягване на безнаказаност, когато се отказва предаването на лице, за което е издадена европейска заповед за арест. Освен това чрез него ще се гарантира, че наказателното производство се води в държавата членка в най-добра позиция, като например държавата, в която е извършена основната част от престъплението. Тези общи правила ще съдържат:

  • списък с общи критерии за трансфера на производства и основания за отказ на трансфера на производства;
  • срок за вземане на решение за трансфера на производства;
  • правила относно разходите за превод и последиците от трансфера на производства;
  • задължения по отношение на правата на заподозрените лица и обвиняемите, както и на жертвите;
  • правила относно използването на трансграничен цифров канал за комуникация между компетентните органи.

За да се повиши ефикасността на процедурата за трансфер, предложеният регламент предвижда също компетентност в особени случаи. Очаква се чрез него да се намали разпокъсаността, да се осигури по-голяма правна сигурност и в крайна сметка да се увеличи броят на успешно прехвърлените наказателни производства.

Предложеният регламент трябва да бъде обсъден и одобрен от Европейския парламент и Съвета, преди да влезе в сила.     

За повече информация:

Съобщение за медиите относно предложения регламент за трансфера на наказателни производства между държавите членки

Въпроси и отговори

Предложение за Регламент относно трансфера на производства по наказателни дела

Трансфер на наказателни производства

Данни

Дата на публикуване
5 Aприл 2023 г.
Автор
Представителство в България