Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия14 Декември 2021 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Шенген: нови правила за повишаване на устойчивостта на пространството без контрол по вътрешните граници

Шенген

Европейската комисия предложи обновени правила, с които да се укрепи управлението на Шенгенското пространство. С целенасочените промени ще се осигурят по-добра координация на равнище ЕС и по-добри инструменти за държавите членки за справяне с възникващи предизвикателства при управлението както на общите външни граници на ЕС, така и на вътрешните граници в рамките на Шенгенското пространство. Обновяването има за цел да се гарантира, че повторното въвеждане на контрол по вътрешните граници продължава да бъде крайна мярка. Въз основа на поуките, извлечени от пандемията от COVID-19, с новите правила се въвеждат и общи инструменти за по-ефективно управление на външните граници в случай на криза, засягаща общественото здраве. Инструментализирането на мигрантите също е разгледано както в обновените шенгенски правила, така и в паралелно предложение за мерки, които държавите членки могат да предприемат в областта на убежището и връщането в такава ситуация.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
14 Декември 2021 г.
Автор
Представителство в България