Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия30 Hоември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Споразумение за европейско законодателство относно съдебни дела, насочени срещу журналисти и правозащитници (SLAPP)

производства срещу участието на обществеността - SLAPP

Европейската комисия приветства предварителното политическо споразумение, постигнато между Европейския парламент и Съвета, относно нови правила на ЕС за защита на лицата, срещу които са насочени стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността, като журналисти, защитници на правата или организации на гражданското общество (т.нар. „стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността“ - SLAPP).

Както беше предложено от Комисията през април 2022 г., с директивата се създава система от силни процесуални гаранции за трансгранични SLAPP случаи. Наличието на тези гаранции ще даде възможност на съдилищата да се справят със злоупотребата с предявяването на съдебни искове, но също така ще възпре потенциалните ищци да участват в такива практики.

Когато новата директива влезе в сила, за първи път ще има обвързващ европейски правен инструмент срещу стратегическите съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността, след призивите за такива действия от страна на гражданското общество след убийството на малтийската журналистка Дафне Каруана Галиция.

Новите правила ще включват:

  • отхвърляне на ранен етап на явно неоснователни искове; средства за правна защита срещу неправомерни съдебни производства, включително пълно присъждане на разноски и санкции или други подходящи мерки;
  • защита срещу съдебни решения на трети държави, които няма да бъдат признати или изпълнени в ЕС. 

Настоящата директива представлява пакет заедно с хоризонталната препоръка на Комисията за борба с лапата, която беше приета през 2022 г. и вече се прилага.

Сега Европейският парламент и Съветът ще трябва официално да приемат политическото споразумение.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
30 Hоември 2023 г.
Автор
Представителство в България