Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия13 Mай 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Според проучване на „Евробарометър“ 64% от младите европейци възнамеряват да гласуват на изборите за ЕП

Евробарометър

Европейската комисия публикува проучване “Евробарометър“ за младежта и демокрацията. Резултатите сочат, че повече от шест от всеки десет (64%) млади граждани на ЕС изразяват намерението си да гласуват на предстоящите избори за Европейски парламент, а 13% заявяват, че няма да гласуват, въпреки че отговарят на условията за това. Останалите респонденти попадат в категориите гласоподаватели, които не отговарят на условията (8%), тези, които не са сигурни относно допустимостта или намерението си да гласуват (9%), и тези, които предпочитат да не отговорят (5%).

В 24 държави членки мнозинството от анкетираните посочват, че възнамеряват да гласуват на европейските избори, като най-голям брой са те в Румъния (78%) и Португалия (77%). Делът на вероятните гласоподаватели е по-нисък в Малта (47%), Латвия (46%) и Люксембург (41%). В България, Латвия, Люксембург, Малта и Нидерландия, един на всеки петима респонденти отговаря, че няма да гласува, въпреки че отговаря на условията (между 21% и 31%).

Според проучването 67% от младите хора смятат, че ЕС оказва въздействие поне до известна степен върху ежедневието им, докато 26% заявяват, че това не е така, а 7% не знаят. Според „Евробарометър“ 64% от младите хора в ЕС участвали в дейностите на една или повече организации през последните 12 месеца. Освен това 48% съобщават, че са предприели действия за промяна на обществото чрез подписване на петиция, участие в митинг или изпращане на писмо до политик – най-вече по теми, свързани с правата на човека (34%), климата (33 %), здравето (29%) и равнопоставеността (29%).

Допълнителна информация е налична в съобщението за медиите, пълните данни от проучването по държави – включително България – можете да намерите тук.

Данни

Дата на публикуване
13 Mай 2024 г.
Автор
Представителство в България