Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия23 Януари 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Старт на Европейската инициатива за образна диагностика на рака

World Cancer Day

Европейската комисия официално стартира Европейската инициатива за образна диагностика на рака с цел да подкрепи доставчиците на здравно обслужване, научноизследователските институти и новаторите в оптималното използване на иновативни, основани на данни решения за лечение и грижи за болните от рак. Инициативата, която е водещо действие в рамките на Европейския план за борба с рака, ще работи за създаването на цифрова инфраструктура, която ще свързва ресурси и бази данни за образна диагностика на ракови заболявания в целия ЕС, като същевременно гарантира спазването на високи етични стандарти, доверие, сигурност и защита на личните данни. Тя също така ще свърже инициативите на равнището на ЕС и националните инициативи, болничните мрежи, както и научноизследователските хранилища с данни от изображения и други съответни здравни данни.

Когато са съчетани със защита на данните, технологичните иновации могат да създадат надеждна рамка за изследователи, новатори, лекари и пациенти. Благодарение на новата Европейска инициатива за образна диагностика на рака изследователите ще имат ефективен достъп до по-висококачествени данни за изучаване и подобряване на нашето разбиране за болестта. Новаторите ще могат да разработват и изпитват основани на данни решения за грижи за болните от рак. Улесняването на разработването на основани на данни решения ще позволи на лекарите да вземат по-точни и по-бързи клинични решения, да осъществяват диагностика, да провеждат лечение и да използват прогнозна медицина в полза на раково болните пациенти. Освен това инициативата ще подкрепя алтруизма по отношение на данните у гражданите, които биха могли доброволно да дадат своето съгласие или разрешение за ползване на генерираните от тях данни като начин за обогатяване на масивите от здравни данни.

В съответствие с Европейската стратегия за данните и Европейското пространство на здравни данни Европейската инициатива за образна диагностика на рака е една от водещите инициативи на Европейския план за борба с рака (EBCP). Тя ще обедини иновациите в областта на цифровите технологии и европейската защита на данните, за да се създаде надеждна и сигурна рамка за предоставяне на достъп на изследователите, новаторите и лекарите до ценни данни.

Големите европейски научноизследователски организации, институции и дружества ще работят заедно за проектирането на инфраструктурата, която: 

  • ще предостави на европейските клинични специалисти, изследователи и новатори лесен достъп до големи количества данни с изображения на ракови образувания;
  • ще подкрепи изпитването и разработването на инструменти за персонализирани медицински грижи за постигане на напредък в диагностицирането и лечението на ракови заболявания;
  • ще подкрепи създаването на нови и ще засили оперативната съвместимост на съществуващите масиви от данни с изображения на ракови заболявания в съответствие с Европейската стратегия за данните.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно Европейската инициатива за образна диагностика на рака 

Европейска инициатива за образна диагностика на рака

Фактологична справка: Европейска инициатива за образна диагностика на рака

Фактологична справка: Европейски план за борба с рака — докъде сме стигнали?

Политика на ЕС в областта на раковите заболявания

Данни

Дата на публикуване
23 Януари 2023 г.
Автор
Представителство в България