Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия10 Януари 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Стартира учебен център на Европейския институт за иновации и технологии: по-добро предлагане на обучение по предприемачество

Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) стартира „Учебен център на ЕИТ“ — нова инициатива за улесняване на достъпа до широкото предлагане от страна на института на образование и обучение, съчетаващо иновации и предприемачество.

Participation of Mariya Gabriel, European Commissioner, in the launch of the European Institute of Innovation & Technology (EIT) Virtual Campus

Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) стартира „Учебен център на ЕИТ“ — нова инициатива за улесняване на достъпа до широкото предлагане от страна на института на образование и обучение, съчетаващо иновации и предприемачество.

Чрез новата обширна онлайн платформа заинтересованите учащи вече могат да получат достъп до богатите програми за образование и развитие на умения, предлагани от ЕИТ и неговите девет общности на знания и иновации (ОЗИ на ЕИТ). Първите курсове, предлагани на платформата, са в областта на климата, храните, здравеопазването и суровините и ще подкрепят прехода в областта на уменията за по-екологична и по-просперираща Европа. Постепенно ще бъдат добавени допълнителни курсове, които да обхванат и други теми като енергетиката, цифровите технологии, селското стопанство, производството, градската мобилност, културата и творчеството.

„Кампусът на ЕИТ е пример за приноса на образованието и обучението към развитието на иновациите в Европа. Видимост, добавена стойност и нови възможности – това са ключовите думи. С кампуса създаваме единно звено за информация и достъп до предлаганите от ЕИТ програми за професионално обучение. Платформата обединява десетки курсове за всички, които искат да придобият или разширят знанията си в различни области – от цифровизацията до културата, от климатичните промени до здравеопазването“, заяви комисарят, отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел по повод старта на инициативата.  

Освен набора от нови курсове, образователните дейности в рамките на Учебния център на ЕИТ в бъдеще ще предлагат услуги, които в миналото бяха разпръснати на различни уебсайтове, насочени към:

  • Ученици от средните училища чрез проекта на ЕИТ Girls Go Circular, който помага на млади момичета да развият технологични и предприемачески умения, свързани с екологичния и цифровия преход.
  • Студенти чрез обозначението на ЕИТ — сертификат за качество, който се присъжда на изключителни образователни програми, насочени към иновациите, предприемачеството, творчеството и лидерството. В рамките на това обозначение със своята мрежа от 200 университета ЕИТ разработи 65 магистърски и докторски програми, които вече са завършени от над 4 500 учащи.
  • Професионалисти чрез курсове и семинари на ЕИТ, които не са предназначени за получаване на диплома. До момента над 100 000 учащи са участвали в тези онлайн образователни дейности на ЕИТ. Професионалистите ще се възползват също от целевите програми за развитие на уменията, включително новата инициатива на ЕИТ Deep Tech Talent, чиято цел е един милион учащи се да овладеят умения в областта на дълбоките технологии, и Академията на Европейския алианс за акумулаторните батерии, която ще работи с държавите — членки на ЕС, и партньорите от сектора с цел обучение и повишаване на квалификацията на 800 000 работници по цялата верига на доставки на батерии.
  • Висши училища (ВУ) чрез инициативата на ЕИТ за ВУ, която подкрепя факултетите в преподаването в областта на иновациите и предприемачеството. Понастоящем в инициативата на ЕИТ за ВУ са включени 50 проекта, в които участват над 290 висши училища и 300 неакадемични организации. Само през 2021 г. по проекти бяха обучени над 9 900 студенти, академични и неакадемични кадри и бяха подпомогнати над 310 стартиращи и разрастващи се предприятия.

Достъпът до повечето училищни програми ще бъде безплатен, докато за по-голямата част от курсовете и програмите за професионалисти ще се заплаща такса.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно старта на инициативата „Учебен център на ЕИТ“

Информационен документ за „Учебен център на ЕИТ“

Съобщение за медиите на ЕИТ

EIT Campus online platform

Данни

Дата на публикуване
10 Януари 2023 г.
Автор
Представителство в България