Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия29 Hоември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Стратегия 2.0 за безпилотните летателни апарати

Illustration of drone traffic management in Europe

Европейската стратегия 2.0 за безпилотните летателни апарати, приета днес от Комисията, представя визия за по-нататъшното развитие на европейския пазар на безпилотни летателни апарати. Тя се основава на рамката на ЕС за безопасност при експлоатацията и определянето на техническите изисквания за безпилотните летателни апарати, която е най-напредналата в света. Новата стратегия определя как Европа може да осъществява широкомащабни търговски операции с безпилотни летателни апарати, като същевременно предлага нови възможности в сектора.

Благодарение на всеобхватната регулаторна рамка на ЕС безпилотните летателни апарати са изпълнили безопасно полети в европейското небе в продължение на стотици хиляди часове, например с цел проучване на инфраструктура, мониторинг на разливи от нефт и нефтопродукти или вземане на проби от почвата. Проектите за използване на безпилотни летателни апарати за доставки за медицински цели и транспортиране на лекарствени мостри между здравните служби също бележат добър напредък. Въвеждането през януари 2023 г. на „U-space“ — европейска система, единствена по рода си в света за безопасно управление на движението на безпилотни летателни апарати — ще положи основите за по-интензивна експлоатация.

Преди да се придвижи напред с тези иновативни технологии, Комисията иска да гарантира обществената подкрепа за безпилотните летателни апарати. Поради това, за да се отговори на опасенията, свързани с шума, безопасността и неприкосновеността на личния живот, стратегията призовава националните, регионалните и местните органи да се уверят, че услугите с безпилотните летателни апарати са съобразени с потребностите на гражданите.

В стратегията се предвижда следните услуги с безпилотни летателни апарати да станат част от ежедневието на европейците до 2030 г.:

  1. Услуги за спешна помощ, картографиране, изображения, инспекции и наблюдение в рамките на приложимата правна уредба от граждански безпилотни летателни апарати, както и спешна доставка на малки пратки, като биологични проби или лекарства.
  2. Услуги на иновативната въздушна мобилност, като например въздушните таксита, чрез които се предоставят редовни транспортни услуги за пътници, първоначално с пилот на борда, но с крайна цел напълно автоматизиране на операциите.

Разгръщането на потенциала на пазара и услугите на ЕС с безпилотни летателни апарати изисква определянето на ключови технологични градивни елементи, като изкуствен интелект, роботика, полупроводници и космически услуги на ЕС и мобилни телекомуникации. Това ще помогне на ЕС да изгради иновативен и конкурентоспособен сектор на безпилотните летателни апарати, като намали стратегическите зависимости.

В стратегията се определят и области за полезни взаимодействия между гражданския сектор и сектора на отбраната във връзка с безпилотните летателни апарати, както и за увеличаване на капацитета за противодействие на безпилотните летателни апарати и устойчивостта на системата.

С цел изграждане на подходяща регулаторна и търговска среда за бъдещото въздушно пространство и пазара на безпилотни летателни апарати Комисията ще започне работа по 19 водещи оперативни, технически и финансови действия на стратегията:

  1. Приемане на общи правила за летателна годност и нови изисквания за обучението на дистанционно управляващи пилоти на въздухоплавателни средства и пилоти на eVTOL (пилотирани въздухоплавателни средства с вертикално излитане и кацане, задвижвани от електрическа тяга).
  2. Финансиране на създаването на онлайн платформа в подкрепа на местните заинтересовани страни и промишлеността за осъществяване на устойчива иновативна въздушна мобилност.
  3. Разработване на стратегическа пътна карта за технологиите за безпилотни летателни апарати, за да се определят приоритетните области за научни изследвания и иновации, да се намалят съществуващите стратегически зависимости и да се избегне възникването на нови.
  4. Определяне на критерии за доброволен, одобрен от гледна точка на киберсигурността етикет за безпилотни летателни апарати.

Тези действия ще проправят пътя за широкомащабни търговски операции и ще гарантират, че Европа се възползва от полезните взаимодействия между използването на безпилотни летателни апарати за граждански цели, за целите на сигурността и за военни цели и свързаните с тях технологии, включително решения за противодействие на безпилотните летателни апарати.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Въпроси и отговори

Работен документ на службите на Комисията

Европейска стратегия 2.0 за безпилотните летателни апарати

Данни

Дата на публикуване
29 Hоември 2022 г.
Автор
Представителство в България