Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия16 Mарт 2022 г.Време за четене 1 мин

Съюз на капиталовите пазари: EK предлага опростяване на правилата, за да направи по-сигурен и по-ефективен сетълмента на финансовите пазари в ЕС

Европейската комисия предложи изменения в Регламента за депозитарите на ценни книжа, с помощта на които да повиши ефективността на пазарите на услуги по сетълмент (уреждане на задълженията по сделки) в ЕС, като се съхранява и финансовата стабилност.

Capital Markets, Financial Centre and Stock Exchange in Frankfurt-on-Main, Germany

Представеното днес предложение е ключова част от Плана за действие от 2020 г. за изграждане на съюз на капиталовите пазари.

Централните депозитари на ценни книжа управляват инфраструктурата, която дава възможност за сетълмент на ценни книжа (например акции или облигации) на финансовите пазари. При сетълмент на купувача се предават ценни книжа, а в замяна на продавача се предават парични средства. Сетълментът на дадена сделка може да отнеме до два работни дни, вследствие на което през това време може да възникнат както кредитни, така и правни рискове. Затова за финансовата система на ЕС е много важно сетълментът на тези сделки да се извършва сигурно и ефективно.

Депозитарите на ценни книжа са основни действащи лица на капиталовите пазари и във финансовата система на ЕС. Например през 2019 г. стойността на сделките, преминали сетълмент от централни депозитари на ценни книжа в ЕС, достигна 1,120 трилиона евро. Ключовата им роля изпъква напоследък и в контекста на санкциите на ЕС срещу Русия. На 25 февруари 2022 г. ЕС постигна съгласие да се забрани поддържането на сметки на руски клиенти от централните депозитари на ценни книжа в ЕС, което е свидетелство за основното значение на депозитарите във финансовата система на ЕС.

Цялостната цел на представеното днес предложение е сетълментът на ценни книжа в ЕС да стане по-сигурен и по-ефективен, по този начин да се повиши привлекателността на капиталовите пазари на ЕС и в крайна сметка да се допринесе за финансирането на нашата икономика. Като се имат предвид големите количества парични средства, които преминават през централните депозитари на ценни книжа, от решаващо значение е те да работят добре за нашата финансова система. С представеното днес предложение ще се осигурят по-съразмерни с целта и ефективни правила за намаляване на разходите за спазване на изискванията и регулаторната тежест за централните депозитари на ценни книжа, ще се подсили способността на депозитарите да предлагат по-широка гама от услуги в презграничен план и ще се усъвършенства презграничният надзор върху тях.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
16 Mарт 2022 г.