Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия14 Юни 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Техническа подкрепа за държавите членки в изготвянето на национални планове по Пакта за миграцията

Инструмент за техническа подкрепа (ИТП)

Европейската комисия обяви покана за представяне на предложения в рамките на Инструмента за техническа подкрепа (ИТП) в помощ на държавите членки да изготвят своите национални планове за изпълнение на Пакта за миграцията и убежището.

Във вторник ЕК прие общия план за изпълнение на Пакта. Въз основа на него всички държави членки на ЕС трябва да изготвят свои национални планове за изпълнение на Пакта до края на 2024 г. Чрез ИТП Комисията предоставя оперативна, техническа и финансова подкрепа в изработването на националните планове.

ИТП подкрепя държавите членки в извършването на анализ на ситуацията и в определянето на действията, необходими за прилагането на Пакта за миграцията и убежището. Досега ИТП е подкрепил 21 държави членки в усилията им за реформи в управлението на миграцията, убежището и приемането, законната миграция и привличането, интегрирането и включването на таланти.

Органите на държавите членки могат да поискат подкрепа чрез годишни покани за представяне на предложения. Инструментът предоставя достъп до висококачествен и индивидуализиран експертен опит и знания под формата на стратегически и технически съвети, проучвания за оценка на нуждите от реформи, обучение и експертни мисии. 

Допълнителна информация за поканата за предложения е налична на интернет-страницата на ИТП за управление на миграцията.

Данни

Дата на публикуване
14 Юни 2024 г.
Автор
Представителство в България